Igaz beszédek


„És monda nékem: E beszédek hívek és igazak: és az Úr, a szent próféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenni hamar. Ímé eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit.”Jelenések könyve 22. fejezet 6-7. vers

Egyszer egy ismerősömmel beszélgettem a Bibliáról, történelmi hitelességéről, megbízhatóságáról. Miután meghallgatott, kétségbeesetten fordult felém: - Szilárd, ha igaz, amit a Biblia ír, akkor nekem végem van!

Miért?- Kérdeztem - Hiszen, ha Isten szava ennyire megbízható, ha ígéretei ilyen bizonyossággal teljesedtek a múltban, akkor nemsokára visszajön azokért, akik hisznek Őbenne és szeretik Őt! És többé nem lesz félelem, fájdalom, könny, jajgatás… (idéztem Jel.21:4 versét)

Hát épp ez az! - volt a válasz - Én ugyanis nem hiszek.

Milyen szomorú, hogy oly sokan elismerik ugyan, hogy Isten létezik, hogy a Szentírás az Ő szava, talán még néha a templomba is elmennek, de mégsem hisznek és nem is akarnak hinni.

Inkább beletörődnek, hogy bűnös állapotukban a Biblia által leírt következményeket szenvedik el, mintsem változtassanak életmódjukon, szokásaikon.

Ezzel szemben mai Igénk örök boldogságot kínál fel azoknak, akik nemcsak olvassák, akik nemcsak hallgatják, hanem, akik cselekedeteikkel is bemutatják, hogy valóban elhiszik, hogy Isten ígéretei; igaz beszédek.