Hitünk "haszna"


"Bizony, testvérem, bárcsak hasznodat vehetném az Úrban! Üdítsd fel azért a szívemet Krisztusban!" (Új Károli fordítás)
Filemonhoz írt levél 20.

Mi "haszna" van egy hívőnek? Sokszor sajnos semmi különös. Mégis miért lát, gondol, tapasztal másként dolgokat az, aki hitben jár?

Pál rövid kis levele Filemonhoz egy igazán baráti hangvételű írás, melyben jól látható az a különleges kötelék, melyet Krisztus teremt két (vagy több) ember között. A keresztények testvérnek nevezik egymást, mert egy az Atyánk, aki teremtett és megváltott bennünket. Ez a közös tudat, a lelki beállítottság olyan légkört teremt, ami önmagában is nagy áldás.

Filemon sokakat gazdagított életével. Kedvessége, szeretete Pál apostolt is mindig hálára késztette, mikor megemlékezett róla imádságaiban. Olyan hívő volt, aki sokak "hasznára" volt, aki felüdítette, megvidámította az embereket.

Ma reggel csak annyit kérek Istentől, hogy lehessek én is mások áldására. Legyek olyan keresztény, aki felüdít, megerősít másokat. Aki valóban Krisztus képviseli. Csatlakozol?