Psszt! Titok….


„Akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy mily nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, az tudniillik, hogy a Krisztus tiköztetek van, a dicsőségnek ama reménysége” Kol.1,27. Szeretsz titkokat ismerni? Milyen érzés van benned, ha valaki titkot akar mondani neked vagy éppen kiszedni belőled? Egyszer valaki megkérdezett egy barátját, akiről tudta, hogy eljár a szája állandóan, hogy: tudsz titkot tartani? A nőnek felcsillant a szeme, mert már alig várta, hogy meghallja a legújabb pletykát, és azt mondta: Igen!  Míg a kérdező csak ennyit mondott: én is! – és mosolyogva tovább ment….

Jézus is többször mondta egy-egy négyszemközti beszélgetésnél, vagy gyógyításnál, hogy: erről ne beszélj senkinek! Ne mondd el, hogy ki gyógyított meg… Nem sokkal utána pedig azt olvashatjuk, hogy: az egész város egybegyűlt Jézus hallgatására, vagy hogy nagy tömeg követte Őt…. Úgy látszik, hogy sok minden ellentétesen működik ezen a világon! Ha azt mondják: titok! Ne mond senkinek, akkor hamarosan mindenki megtudja! Ha azt mondják: ezt el kellene terjeszteni! Senki nem mozdul…

Pál apostol úgy beszél Jézusról, mint egy olyan titok a pogányok között, amelyet addig nem ismertek. Fel sem fogták annak a lényegét, hogy Krisztus bennünk él! Korábban az Ő isteneiket ki kellett szolgálni, kedvükbe járni és teljesen kiszolgáltatott állapotban voltak, de megismerték Jézust és minden megváltozott. Most már nem nekik kell udvarolniuk annak a bizonyos istenségnek, akit szolgáltak, hanem maga a Teremtő Isten kérleli az ember, hogy térjen vissza hozzá, mert szeretetből megbocsát neki! Nem vár el semmi extra szolgáltatást vagy áldozatot, csak arra vágyik, hogy a fellázadt emberiség fogadja el a kinyújtott kezet, és ne menjen szembe többé akaratával. Ezt is csak azért kéri, mert a javunkat akarja… Ezt a tényt nemcsak a pogányok nem tudták felfogni, de a mai ember sem. Hogyan létezik ilyen nagy szeretet, amely nem követel, hanem ad! Nem áldozatot vár, hanem Ő maga vált áldozattá! Ez valóban titok! De attól még igaz! És ettől egész jó kedvem lett ma reggel!

Tudsz titkot tartani….?  (azért ezt elmondhatod mindenkinek! :-) )

Kormos Tivadar

Megjegyzések