A prófécia beteljesedett


„Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az Írásokat, és így szólt nekik: "Így van megírva: a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk.”

Lukács 24:46.

167 évvel ezelőtt – október 21-én – több száz ember arra ébredt fel, hogy valami csodálatos esemény szemtanúja lesz 24 órán belül. Lélegzetvisszafojtva figyeltek egész nap. Szent ünnepélyesség volt az arcokon. Végezték ugyan munkájukat, de azzal a tudattal, hogy két nap múlva már a dicsőség honában lesznek Megváltójukkal.

Aztán elmúlt a nap – és nem történt semmi!

Micsoda csalódás!

Hasonló a tanítványok csalódásához, akik eltemették Mesterüket – és nem értették, hogyan történhetett mindez?

„Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az Írásokat, és így szólt nekik: "Így van megírva…”

Isten szeretné ma megnyitni értelmünket, hogy értsük az Írásokat!

Üzenete van számunkra!

Azt üzeni, hogy minden pontosan úgy fog beteljesedni, ahogy a próféták előre megjövendölték. Semmi nem változik. Tervszerűen halad előre.

Azonban Te és én – csak akkor értjük meg ezt az egész folyamatot, ha tanulmányozzuk azt! Első ránézésre úgy járhatunk, mint elődeink 167 évvel ezelőtt. De ha kérjük Istent, hogy értesse meg velünk célját és akaratát, rájövünk, hogy mennyi prófécia beteljesedet már! És milyen kevés – ami nem!

Figyelj! Olvass! Hallgasd!

Megjegyzések