Akik sokakat az igazságra visznek ....

„Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és a kik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké.” Dániel 12,3

Gyermekkoromban, mikor olvastam ezt az Igét, mindig arra gondoltam, hogy majd ha felnövök, sokat tanulok az iskolában, eljutok egy jó magas szintre a képzettségben, akkor értelmes leszek… Azóta már tudom, hogy bár szükséges a tanulás és az iskolák elvégzése, mégsem kizárólag az az ember értelmes, aki sok diplomával rendelkezik…
A Biblia szerint értelmes az a valaki, aki „ismer engem, hogy én vagyok az Úr.” Jer. 9,24.

Az Istennel való közvetlen kapcsolatról beszél itt az Írás! Nem elégséges csak „vallásosnak” lenni, nem nyom a latba semmit, ha csak eljárok a templomba, de nincs élő összeköttetésem Istennel. Több kell! Nap, mint nap beszélnem kell Vele, olvasnom kell az Igét ahhoz, hogy igazi értelemre, bölcsességre tegyek szert! „A te határozataidból leszek értelmes”- mondja a zsoltáros. Zsolt.119,104.
A személyes kapcsolat a Teremtővel teszi igazán értelmessé az ifjút!

De vajon sokan vannak értelmesek e földön? „Isten letekint a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-é értelmes, Istent kereső?” Zsolt. 53,3.
Sajnos nem! Mindenki csak a maga hasznára próbál élni és azt keresi, ami rövidtávon jónak látszik. A pénz, a hatalom, az élvezetek felkutatása tölti el az emberek nagy részének idejét! Megdöbbentő, hogy milyen kevesen vannak, akik teljes szívből átadják magukat Istennek, és Néki szolgálnak.
Mégis vannak, ha nem is sokan, akiknek jelleme világít! Nem e földi „értékek” foglalják le idejük nagy részét, hanem azon gondolkoznak, hogyan tudnának Istennek még tökéletesebben szolgálni. Ismertem egy hölgyet, aki minden reggel így imádkozott: „Uram segíts e mai napon is arra, hogy életem téged dicsőítsen, és hozz össze valakivel, akinek bizonyságot tudok tenni!” Mit gondolunk, vajon Isten meghallgatja az ilyen imát? Természetesen! Minden nap volt, nem is csak egy valaki, akinek bizonyságot tudott tenni…Ezek az igazi értékek az ember életében!

A pénz, a hatalom, a dicsőség mind elmúlik, de amit Jézusért tettünk, az örökre megmarad! Az ilyen bizonyságtevő élet megragadja az emberek lelkét. Érdeklődni fognak a felől a Valaki felől, akit esetleg még nem ismernek. Felismerhetik a cselekedeteinkből Megváltónkat…
Jézus azt mondja, hogy „úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” Máté 5,16
A mi életünk által tehát sokan megismerhetik Isten, és csatlakozhatnak népéhez. „Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között;” II.Kor.2,15.

Ahogy szemlélik az emberek cselekedeteinket, meglátják jellemünket. Ilyen módon tehát befolyásolhatja őket abban, hogy kit választanak: Istent vagy Sátánt! Nagy a felelősségünk! A körülöttünk élők vajon mit látnak életünkből? Közelebb viszi őket Istenhez, vagy inkább eltávolítja őket Tőle?
Isten arra hív bennünket e reggelen, hogy legyen hű szolgái a mai napon is! Keressük a vele való kapcsolatot, hogy életünk világítson, mint a csillagok örökké…

Kormos Tivadar