Isten mindenható

„A mi Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akart!”
Zsoltárok könyve 115:3

A napokban a családom néhány tagja látott egy csillagokról szóló műsort valamelyik értékesebb csatornán – én csak az ő elmondásukból ismerem az itt leírtakat. Az Orion csillagképről – mely egy Ellen G. White nevű asszony látomása szerint Isten trónjának helye – a következő, előbb említett állítás igazolására alkalmas tételeket állapítottak meg. Nevezetesen ezeket: az Orion csillagkép tölcsérszerű alakja a Föld felé nyitott, a Földhöz – a csillagok léptékéhez képest – mondhatni közel van, három különösen fényes csillag található benne, ez a csillagok születésének helye és valamilyen kapcsolatban van az ember keletkezésével. Megdöbbentő!!! A csillagok Istenről beszélnek, csupán érteni kell a nyelvet.

Már nem a csillagászati ismeretek, hanem a hit nyelvén: az ember istenképűsége és Isten Fiának emberré válása miatt Isten trónjának mindenképpen a Föld felé nyitottnak kell lennie. Az egész Univerzumtörténet legmegdöbbentőbb és leginkább sorsfordító eseménye, Isten Fiának halála – amelyet a saját kezével alkotott teremtményei tettek – a Föld felé kellett fordítani Isten trónját. Jézus Krisztus haláláról még a teremtés előtt való döntése esetén ez lehetett úgy is, hogy Isten eleve a Földet az Ő trónjának „közelébe” helyezte, előre tudván azt, hogy ez a bolygó lesz a Szentháromság életének megbontója, mikor a Fiú Isten nem lesz közöttük, földi idővel mérve 33 és fél évig. A három különösen fényes csillag talán nem a Szentháromság Maga, de mutathat valamit az Ő hatalmukról, mindenesetre érdekes a hármas szám pont ebben a csillagképben. A csillagok születésének helye csak ott lehet, ahol a Teremtő él, és természetesen a Teremtőnek kell kapcsolatban lennie az emberrel, nem a majmokkal vagyunk mi közös vonalon.

A mi Istenünk a mennyben van, de ez nincs olyan messze tőlünk, mint gondoljuk. Azóta, amióta Jézus itt járt a Földön, a menny közelebb jött a Földhöz, ami nem távolsággal, hanem szeretettel mérhető.

Isten mindent megalkotott, amit akart. A teremtés végén nem mondta, hogy elfelejtettem kiszínezni a lepkék szárnyát, vagy megtanítani a madarakat repülni, vagy az egyik hódnak nincs egy foga sem. Készen volt minden, ami a tervekben szerepelt. Nemcsak a teremtés, hanem a megváltási terv is készen volt ekkorra. Az a terv, amelyben Isten előre meghatározta, hogy mit tesz Ő az emberért, ha az ember egy zavart pillanatában eldobná magától azt a boldogságot, amit Isten ingyen neki akart adni. Isten ingyen adta volna örökre az embernek, de Neki azért, hogy visszaadhassa, mindent fel kellett áldoznia. Azért mindenható Isten, mert erre a lehetetlen képletre Ő igent mondott…