A Megváltó születése„Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!”
 (Ézsaiás könyve 9. fejezet 6. vers)

Minden szülő legnagyobb dilemmája méltó és megfelelő nevet találni a leendő trónörökös számára. A választék nagy, így van min alkudozni, veszekedni az ősök nevének továbbvitelétől, történelmi személyek, mitológiai alakok, sztárok, szuperhősök nevéig, a fantáziának csak a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete szab határt.

Kétezer éve sem lehetett ez másképp, persze akkor nem egy bizottság, hanem a társadalmi elvárás diktálta a normát. József és Mária esetében pedig minden elképzelésüket felülírta az isteni parancs: „nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.” (Máté 1:21)

Ma reggel elgondolkodtam, bár tudjuk, hogy akkortájt a Jézus egy szokványos név volt, de vajon eszébe jutott-e szüleinek, hogy Ő több, hogy Ő más, mint a többi, amikor kimondták; Jézus, gyere enni, kész az ebéd! Jézus, gyere, légy szíves fogd a deszka végét! Jézus, itt van néhány drachma kérlek szaladj el a piacra két halért!

Vajon József látta az ő kis Jézusában a békesség fejedelmét, az erős Istent, a tanácsost, midőn a műhelyben épp a fűrész, a gyalu és egyéb szerszámok helyes használatára tanítgatta? S mit láttak benne testvérei, barátai, akikkel együtt játszott?

Mert, hogy később, mit jelentett ez a név; Názáreti Jézus, azt tudjuk. Némelyek, mint Nikodémus, Istentől jött tanítót, mások prófétát, csodatevőt, gyógyítót láttak benne. Ellenségei szemében pedig minden volt; szélhámos, szombatrontó, istenkáromló, de hogy Örökkévalóság Atyja az biztos nem.

Eszünkbe juthat a tizenkettő közül Péter válasza is, mikor Cézárea Filippi környékén járva megkérdezte tőlük: „Ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.” (Máté 16:15-16)

Ám ma ennél sokkal fontosabb kérdés: Mikor meghallod, vagy leírva látod ezt a nevet JÉZUS, te kinek mondod Őt?