Tudsz-e járni az egyenes úton?

"Aki bölcs, belátja ezeket, aki értelmes, az megérti. Mert egyenesek az Úr útjai, az igazak járnak rajtuk, a vétkesek elbuknak rajtuk." 
Hóseás 14.10


Hóseás könyve ezzel az utószóval zárul. Hogyan lehetne összegezni azt az üzenetet, amire az utolsó vers azt mondja: "aki bölcs, belátja ezeket"? Talán a 14. fejezet 2. verse egy ilyen összegzés: "Térj meg, Izráel, Istenedhez, az ÚRhoz, mert bűnöd miatt buktál el!" 
Olvassuk el Hóseás könyve 14. fejezetét! Már ebből az egy fejezetből, is képet kapunk arról, miből hív megtérésre a próféta, mi volt a probléma: ahelyett, hogy Istenre támaszkodtak volna, Tőle várták volna a segítséget, Hozzá lettek volna hűségesek, bálványokat imádtak (9. v.), korabeli politikai hatalomtól (Asszíria), emberi szövetségestől várták a szabadítást (4. v.), emberi erőben, eszközökben bíztak (lovak - 4. v). 
Isten áldást és (lelki) gyógyulást ígér a megtérők számára (5-9.v). Egyenes utat, amelyen akadálytalanul tud haladni aki belátja és megérti, hogy a bűnben semmi nincs, ami az ember javát szolgálja, ezért elfordul attól.
Lesz a történelemnek egy pontja, amikor mindenki elismeri majd Isten uralmát és azt, hogy Isten útjai egyenesek, igazságosak (vö. Zsolt. 22.28-32, Jel. 15.4). Milyen szomorú azonban, hogy azok számára, akik kitartanak a lázadásban még az egyenes út sem járható: megbotlanak, botorkálnak és elesnek rajta. 

Hóseás próféta azt üzeni: minden azon múlik az életünkben, hogy elfordulunk-e a magunk alkotta istenektől, és odafordulunk-e, megtérünk-e Istenhez! A bölcseket, értelmeseket ez a döntés különbözteti meg a balgáktól.

"A bibliai igazságok megértése nem annyira az értelmi képességen múlik, hanem inkább a céltudatosságon és az igaz élet utáni vágy őszinteségén." (Ellen Gould White: A nagy küzdelem, A szentírás védőbástya c. fejezet)

Szívleljük meg Hóseás próféta üzenetét! 
Legyen áldott a napod!