Békességre törekvők„Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak.”
 (Máté evangéliuma 5. fejezet 9. vers)

Mióta Sátán megvetette lábát földünkön, azóta eltűnt a béke. Mikor ősszüleink szövetségre léptek vele, azonnal tapasztalták, hogy szívükben olyan indulatok ébredtek, mint félelem, kétkedés, bizalmatlanság.

Szomorúan nézték, hogy engedetlenségük nyomán, hogyan vált egymás és saját ellenségévé az őket körülvevő élővilág. Elvadult állatok, tövist és bogáncskórót termő föld… S a legszörnyűbb, mikor tudomást szereztek kisebbik fiúk, Ábel erőszakos meggyilkolásáról.

És mire Noéhoz jutunk, azt olvassuk: „megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz.” (1Móz.6:5)

Bizony a bűneset óta nincs olyan pillanat, hogy valahol ne lenne civakodás, veszekedés, háború. Sőt, szemünk előtt teljesedik Jézus jövendölése; „Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről… Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen” (Máté 24:6-7)

Persze mondhatod; azért milyen jó, hogy itt, ahol élünk béke van. Meg a legtöbb helyen ott vannak a békefenntartók, akik vigyáznak, nehogy nagyobb konfliktus robbanjon ki. Csakhogy ez csupán a béke látszata, de nem a béke. A feszültség nincs megoldva, a probléma jegelve van, de nincs kezelve.

Jézus azonban valódi békességre hív, nem olyanra, amit a világ ad. Nála a béke nem azt jelenti, hogy visszafogom magam, elkerülöm, fizikailag nem bántom a másikat, de belül gyűlölöm.

Jézus békessége, a szív békéje a háborúság idején. Sőt, ahogy Ő tette, otthagyta a menny békéjét, eljött a harc mezejére, hogy helyreállítsa a békét, megbékéltetve Önmagával minket, így adva nekünk „a békéltetés szolgálatát”

 „Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg (először is) az Istennel.” (2Kor.5:20)

„Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével… Mert ahol irigység és civakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van… Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességesen munkálkodnak.” (Jak.3:13-18)