Az Úr által rendelt nap

„Ez az a nap, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vigadjunk ezen! Oh Uram, segíts most; oh Uram, adj most jó előmenetelt !” 
Zsoltárok könyve 118:24-25

Ünnepelni jó! Mindannyiunk életében vannak különleges napok, melyek színesebbé varázsolják szürke hétköznapjainkat. Két és fél éves kisfiunk egyik kedvenc időtöltése, hogy azt játssza, születésnapunk van. Szinte minden héten „megünnepeljük”. Keres egy különleges dobozt, játékot, becsomagolja és fülig érő mosollyal elkezdi énekelni a „Boldog, boldog, boldog születésnapot…” kezdetű dalt. Többször gondolkodtam már azon, miért pont ezt játssza el ilyen gyakran? A válaszom: mert ünnepelni jó! Olyankor félre teszünk minden más dolgot, mindent, ami esetleg nyomaszt és egy rövid ideig valaki másra figyelünk, örülünk neki, és annak, hogy ismerjük, hogy hozzánk tartozik.

Ez a zsoltár is ünnepen hangzott el. Nem tudjuk pontosan melyiken, de egy biztos, a részvevők megtapasztalták Isten szabadítását, segítségét és ezért nagyon hálásak voltak. A szomorú napok, nehézségek, megvetés, szorult élethelyzetek után végre felszabadulhattak és ezt mondhatták: „Ujjongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban: ’Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik!’” (Zsoltárok könyve 118:15) Eljött az Úr által rendelt nap, a szabadulás napja és szinte önfeledten kiáltották: „Ez az a nap, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vigadjunk ezen”.

Lehet, hogy ma nincs erőd, sem kedved ünnepelni, hiszen nem látod még a kiutat szorult helyzetedből, nem látod, hogyan fogja Isten elhárítani az előtted tornyosuló akadályokat, a rád leselkedő veszélyt. Ez a zsoltár akkor neked szól, hiszen elmondja, hogy van Valaki, akit ha segítségül hívsz, meghallgat, és kiemel a bajból: „Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül. Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem?” (Zsoltárok könyve 118:5-6)

Talán épp ezért volt ez a zsoltár Luther Márton, a nagy reformátor kedvence. Egyik írásában elmondja, hogy ez a zsoltár sok fájdalmas szenvedésből, nyomorúságból emelte ki akkor, amikor sem a császár, sem a királyok, sem a tanultak, sem a szentek nem tudtak vagy nem akartak segíteni rajta.

Istennek ott is van megoldása, ahol te nem látod azt, csak türelmesen várnod kell. Az Úr számodra is készíti az ünnepet, a szabadulás ünnepét. Örülj ennek, és kérj addig is erősítést: „Oh Uram, segíts most; oh Uram, adj most jó előmenetelt !”