Jézus a feltámadás és az élet


„Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él; És a ki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?”
(János evangéliuma 11. fejezet 25-26. vers)

Tragédia elveszteni valakit. Márta testvére halálakor, kirohan Jézus elé és elmondja fájdalmát: „Ha itt lettél volna…, De tudom, ha kéred meglesz... Tudom hogy feltámad. (Ján.11:20-24)

Jézus azonban rávilágított arra, nem az a kérdés, hogy tudod, nem az, hogy megtanultad és kívülről el tudod mondani a halottak állapotával kapcsolatos hitelvi részt.

Hiszen annyi olyan ember van, aki a tanultakat elmondja, de látszik rajta, hogy nem hiszi el. Beszélnek, az egészséges életmódról, majd rágyújtanak egy cigarettára, beszélnek a tisztességről, és sikkasztanak… És milyen szomorú, hogy találunk magukat kereszténynek vallókat, akik tagadják kereszténység alapját, a feltámadás tényét.

Egy lelkésszel beszélgettem egyszer, aki bevallotta, hogy nem hisz a feltámadásban. Erre rákérdeztem, hogy húsvét közeledtével hogyan fog prédikálni, mert a kiadott textust nem kerülheti meg. A válasza ennyi volt: ’Beszélni tudok róla, de nem hiszem el!’

Jézus nem információt, nem teológiai felvilágosítást nyújtott Mártának, hanem megmutatta az Isten magához ölelő szeretetét, és a halál feletti hatalmát.

Így kérd Őt:

Uram téríts meg!

A fejem már megvan az üdvösséghez, de adj érző szívet!

Szólj hozzám!

Beszélj a szívemhez!