Nincs akadály az Úr előtt!

"Jónátán tehát ezt mondta fegyverhordozó legényének: Gyere, menjünk át ezeknek a körülmetéletleneknek az előőrséhez! Hátha tesz valamit értünk az ÚR, mert az ÚR előtt nincs akadály: akár sok, akár kevés ember által szerezhet szabadulást."

Sámuel első könyve 14:6

Ábrahám 318 szolgájával szabadította ki a sodomaiakat Kédorlaómer kezéből. 

Mózesnek nem voltak seregei, csak egy bot volt a kezében, de az Úr harcolt érte a 10 csapás kardjával. 

Az amálekitákkal való ütközet kimenetele a hegyen dőlt el, ahol Mózes imádkozott a népért, Áron és Húr pedig a támogatták ebben a szolgálatban.

Ógot, Básán királyát az izraeliek leverték, mert az Úr a nép kezébe adta őt, pedig ő valószínűleg óriás volt. Az óriás sereg sem tudott labdába rúgni a Seregek Urával szemben.

Jerikó falai leomlottak, pedig a zsidók mindössze annyit tettek, hogy 13-szor megkerülték a várost. 

Egy csellel szövetséget szerzett nép, a gibeóniak, amikor bajba kerültek, Józsué segtségükre sietett és a Nap megállt egy napig az égen, hogy a sereg győzelmet arasson. Az egyik legnagyobb csoda a Bibliában, kozmikus csoda és az Úr egy idegen és nem is becsületes, de segítségért folyamodó népért tette.

Gedeon 300 fegyvertelen katona közreműködésével és az Úr csodájával legyőzi a midiánitákat.

Dávid egy egyszerű parittyával a kezében győzte le a hatalmas Góliátot.

A zsidók hazatérhettek a babiloni fogságból, pedig nem kellett harcolniuk érte. Az Úr a harcot elvégeztette a perzsákkal, a babiloni korszak így a zsidók közreműködése nélkül zárult le. A zsidók hazatérhettek utolsó fogságukból a hazájukba. Az Úr szabadítása.

Jézus megszabadította az emberiséget egyedül az örök halál kárhozatától, amikor meghalt értünk a kereszten. A leghatalmasabb győzelem! Az Úr szabadítása!

Isten előtt nincs akadály!