Az Urat várni bátran


„Várjad az Urat, légy erős; bátorodjék szíved és várjad az Urat.
Zsoltárok könyve 27:14

Miért is kell, és miért jó várnunk az Urat? A magam részéről most csak három dolgot emelnék ki: 1. Mert megígérte, hogy visszajön. 2. Mert nincs más reménységünk. 3. Mert jó lenne már személyesen találkozni vele.

Mert megígérte, hogy visszajön – „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. (János evangéliuma 14:1-3)
Jézus azt mondta: visszajövök értetek. Bármennyire is késedelmesnek látszik jövetele, nincs okunk kételkedni, hogy tartani fogja szavát. Először is értünk jött, másodszor miért ne jönne el?!

Mert nincs más reménységünk – Jézus még mennybemenetele előtt nyíltan beszélt arról a tanítványainak, hogy ne aggódjanak távolléte miatt. Bízzanak benne, nem hagyja őket magukra. A kérdés itt nem is az, hogy milyen helyet készít számunkra, hanem az, hogy akkor is velünk van a Szentlélek által, ha éppen fizikálisan nem is láthatjuk őt.
A reménység táplálása rendkívül fontos egy elcsüggedt, elfásult, reményvesztett világban. Nem a Mars-expedíciók, tudományos vívmányok, vagy társadalmi reformok fogják a megoldást hozni, hanem Jézus eljövetele, amely egy teljesen új világot teremt.

Mert jó lenne már találkozni vele – A Biblián keresztül már biztosan van valamilyen elképzelésünk Jézusról, de semmi sem pótolhatja a személyes találkozást. Amikor egy szerelmes pár levelezik, vagy telefonon tartják a kapcsolatot csak áthidalják a két találkozás közötti időt. De az igazi öröm mindig a találkozás öröme.
Meglátni őt, Vele lenni… hatalmas kiváltság, és hamarosan valóra válik!