Az egész Föld gyásznapja


„És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.”
Máté 24,30

Óriási, 9-es erősségű földrengés rázta meg Japán észak-keleti partvidékét március 11-én, magyar idő szerint kora reggel. A földrengés után hatméteres hullámokkal szökőár árasztotta el Japán egyes részeit. Az áldozatok száma hivatalosan 8133 volt, de ez a szám várhatóan nőni fog. 12 272 embert még mindig keresnek. Két japán atomerőművel is gondok akadtak, az Onagavában tűz ütött ki, a Fukusima reaktorhűtője pedig elromlott. Szombaton robbanás is volt az erőmű 1-es reaktoránál, hétfőn reggel pedig a 3-as reaktornál is. A reaktorok burka egyik esetben sem sérült meg. A környékről 200 ezer embert evakuáltak. A földrengés után a Csendes-óceán teljes medencéjében cunamiriadót rendeltek el, de máshol nem okozott komolyabb károkat a szökőár. A japán nagyvárosokban akadozik az élelmiszerellátás, és bejelentették, hogy a reaktorok leállása miatt sok helyen előre tervezett áramszünetek lesznek. A katasztrófa következtében emberek milliói, szinte a föld minden népe, országa elgondolkodott arról, hogy biztonságos-e az atomenergia felhasználása, valamint milyen következményei lesznek mindennek rájuk nézve. Japán gyászol és az egész világ együtt érez az áldozatok hozzátartozóival.

Minden keresztény egyház vallja Jézus Krisztus visszatérésének, második adventjének hitét. Az apostoli hitvallásban, minden hívő imádságában, így hangzik ez: „Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, ... És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, …fölment a mennybe, …onnan jön el ítélni élőket és holtakat.” Sokan csak az öröm napját látják ebben a napban és elfelejtkeznek a Biblia alapvető tanításáról, hogy ez a nap a föld országai számára a gyász napja lesz. Azok az események, amit a Japán földrengés kapcsán élt át a világ, csak előjelei azoknak, amik még előttünk vannak és felhívják figyelmünket a próféciák teljesedésére. Péter azt írja: „Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, a mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek.” (2 Péter 3,10) A kegyelemmel teljes Urunk, Megváltónk másodszorra úgy jön el erre a földre, mint a világ Bírája! „Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból.” (ApCsel 17,31) Annak az ítéletnek a része lesz a jelenlegi világ megbüntetése. Itt az ideje komolyan vennünk a Szentírás figyelmeztetését: „Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!”(2 Péter 3,11-12) „Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg?” (Jelenések 6,17) Miközben a föld minden nemzetsége sír és jajgat, gyászol és retteg; lesz egy kis csoport, akik örömmel fordulnak az ég felé, és örömmel nézik az Ember Fiának jelét. Ők azok lesznek, akik Jézusnak szentelték életüket még azelőtt, hogy erre bármi is kényszerítette őket. Ők azok lesznek, akik Megváltójukat követve szolgáltak az elesetteknek, a rászorulóknak. Ők azok lesznek, akik minden áldozatot készek voltak meghozni azért, hogy minden ember üdvösségre juthasson.

Restás László