A tiszta élet biztonsága

„Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz; ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta.”
(Mózes első könyve 4. fejezet 7. vers)
A Biblia első két fejezete arról számol be, milyen csodálatos és milyen tiszta volt a Teremtő kezéből kikerült új világ és benne a tulajdonosa; az ember. Ám a bűnbeeséssel minden hanyatlásnak indult.

Elkezdtek hullani a levelek, a virágok elhervadtak, az élőlények és az élőhely lassan elvadult. Képzeljük csak el, ahogy ősszüleink mindezt látva rádöbbennek, hogy ez az ő tettük következménye…

De még szörnyűbb lehetett számukra, mikor kiderült, hogy elsőszülött fiúk, Káin előre kitervelt módon megölte Ábelt…

Sokan felteszik a kérdést; miért nem hallgatott Isten figyelmeztető szavára, miért nem volt erősebb, miért nem tudott uralkodni haragján?

Viszont ma reggel ez a történet, mintegy tükör magunkat mutatja nem Káint. És a kérdés; Te hogyan uralkodsz magadon?

Ma, amikor mindenfelől csak az agresszió sugárzik, amikor már gyermekkorban arra tanítanak; Ne fogd vissza magad! Valósítsd meg magad mindenáron! Légy te a legjobb! Mondd meg a magadét! Ne fojtsd el az indulatod!

Te mit kezdesz ezekkel a hangokkal, Sátán sugalmazásával?

Igen, valóban nem könnyű felülkerekedni önmagunkon, sőt néha lehetetlen tűrni, hallgatni, utolsónak lenni. De ne feledjük; Isten bennünket is éppúgy időben figyelmeztet, mint Káint.

Viszont a döntés a miénk; Mi akarunk lenni a legerősebbek, akik ha kell puszta kézzel, vagy nyelvvel elbánnak testvérükkel. Avagy földi értelemben vett vesztesként, önmagunkon uralkodva győztesen kerülünk ki a hit harcából.

Jézus a következő ígérettel biztat:
„A ki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe üljön velem, a mint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében.” (Jel.3:21)