Az első péntek

„Aztán szólt Isten: "Hozzon elő a föld élőlényeket fajuk szerint: háziállatokat, csúszómászókat és mezei vadakat fajuk szerint." Úgy is történt. Isten megteremtette a mezei vadakat fajuk szerint, a háziállatokat fajuk szerint és az összes csúszómászót a földkerekségen, fajonként. Isten látta, hogy ez jó. Isten újra szólt: "Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ők uralkodjanak a tenger halai, az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog." Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk: "Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és minden állat fölött, amely a földön mozog." Azután ezt mondta Isten: "Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem, és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen. A mező vadjainak, az ég madarainak s mindennek, ami a földön mozog és lélegzik, minden zöld növényt táplálékul adok." Úgy is történt. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Este lett és reggel: a hatodik nap".
1Mózes 1. fejezet 24-31 versek

Ha ránéztél a naptárra, láthatod, hogy ma péntek van. Néhány ember vezetékneve Péntek. Ez volt a neve Robinson szolgájának, mivel pénteken szabadította meg.
Noha a Biblia krónikája nem mindig nevezi meg a napokat, mégis jut bőven esemény, ami pénteken történt.
Az első péntek leírása 1Mózes 1:24-31-ben található. Isten korábban elválasztotta a világosságot a sötétségtől, létrehozta a tengereket, tavakat, folyókat, a felső vizeket, a szárazföldet és a növényeket. Elhelyezte a csillagokat, az égitesteket, benépesítette a tengereket és a levegőeget. És ekkor érkezett meg a hatodik nap, azaz a péntek. Ekkor teremtette meg Isten a szárazföldi állatokat, végül a teremtés csúcsaként az embert.
Néhány gondolatot ébresztett az első pénteki nap.
Mi emberek hétvégére elfáradunk. Sokan a pénteki napot úgy tekintik, hogy előkészülnek a hétvégére. Munkahelyi szempontból nézve nem teljes értékű ez a nap.
Ezzel szemben a Bibliában ennek a napnak a leghosszabb a leírása. Ezen a napon történt a legtöbb esemény..
Általában úgy tesszük le a munkaeszközöket pénteken, hogy maradt elvégzetlen teendőnk. Isten azonban tökéletesen befejezte művét.
Az utolsó nap érzete sok esetben felületességre, figyelmetlenségre csábít, késztet. Isten a legprecízebb munkát ezen a napon végezte. Gondoljunk csak Éva megformálására. Ha Isten elkapkodta, elnagyolta volna, vajon milyen társat tudnának maguk mellett a nős férfiak?
Most, hogy péntek reggel van, kérd imában a Teremtőt, hogy ez a nap teljes értékű legyen, le tudj zárni feladatokat, tennivalókat és add bele képességeid legjavát! Ha ezt teszed, meglátod, az ünnepnap is fényesebb lesz!