Örök Isten

„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.”
Zsidókhoz írt levél 13. fejezet 8. verse

Mai gyorsan változó világunkban a változatlanságot már nem tekintik egyértelműen jó tulajdonságnak, erénynek. Sőt a gyártok és a kereskedők a reklámjaikkal azt sulykolják belénk, hogy csak akkor tartunk lépést a korral, ha az aktuális friss termékükkel lecseréljük a régit, legyen szó mobiltelefonról, számítógépről, autóról, vagy csak mosóporról. Indokként azt harsogják, hogy csak a legújabb fejlesztésű termékek képesek megfelelni a jelen igényeinek és elvárásainak, a régebbiek már ósdiak, idejemúltak és nem kielégítőek.

Sokszor ezt az érvelési logikát, ha nem is tudatosan, Istenre, pontosabban Jézus Krisztusra is alkalmazzuk. Problémáink tengerében félve fogalmazzuk meg vajon Jézus tud-e segíteni ma nekünk? Nem volt-e könnyebb a „régieknek”, akik személyesen látták az Urat? Vajon a mai kor problémáit Krisztus megérti-e és képes-e úrrá lenni rajtuk?

Ha időt szánnunk élethelyzetünk és problémáink feltérképezésére, akkor rádöbbenünk, hogy a problémáink lényegi magja – amióta a bűn megrontotta az emberi történelmet – semmit sem változott. Alapkérdéseink:
az anyagi biztonságunk felőli aggodalom,
hitvesünk megtalálása,
ha az előbbit már megtaláltuk, akkor a kezdeti szerelem és harmónia megmaradása a szürke hétköznapokban is,
a bűneink, hibáink rendezésének mikéntje,
az ellenségeinkhez való viszonyulás,
hogyan tartsunk ki a jó és helyes elvek mellet, ha az nem azonos környezetünk elvárásaival,
van-e célja és értelme az életünknek, stb. hogy csak a legalapvetőbbeket említsem.

Ha pedig a problémáink nem változtak, legfeljebb csak a köntösük, akkor a „régi” és a tanúbizonyságok szerint bevált megoldás ma is érvényben van. És éppen a fenti ige miatt, hiszen Krisztus, aki maga a megoldás, „tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.” Segíteni pedig most is azért fog, mint egykoron, mert „nem olyan főpapunk” Ő, „aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk” (Zsid 4:15-16).