Új életre kelve


„Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt.”Mindig csodálattal néztem a fából készült dolgokat. A gondos faragást, a minták kidolgozását. Mind-mind annyira művészi.  Egy nagy, göcsörtös fából, amit a legnagyobb viharok tépáznak, azt gondolná az ember, hogy a legnehezebb bármit is faragni. De, képzeljünk el egy nagy munkával és művészi pontossággal elkészített gyertyatartót. Hadd mondjak el róla egy történetet:


A mester az erdőt járja letöredezett faágak után kutatva. Barátja megkérdezi: „Melyik fafajtával szeretsz a legjobban dolgozni? – Azt hiszem azokkal, amelyek az Appalache-hegység tetőgerincén növekvő fákból származnak- felelte. –Miért?- tudakolta a kíváncsi barát. – A zord időjárás miatt a fák ott nagyon lassan növekednek – mondta. – Ennek következtében a faanyag erős, és a rétegek szorosan egymáshoz tapadnak. Emiatt nehéz kifaragni az ilyen fát, de ami ezekből készül, az mind tartós és nagyon szép.”  A barát  meglepődött a mester válaszán. Gyakran sétált ilyen és ehhez hasonló vidéken, ahol a hideg szélrohamok megtépázzák a fákat. Aztán, amikor a mester egy ilyen fából készült dobozkát mutatott neki, megértette, hogy ami egykor csúnya és viharvert volt, abból egy igazi mesteri kéz rendkívüli tárgyat tud formálni.  A barát megkérte a mestert, hogy mutasson egy nyers fát, amivel dolgozni szokott. A mester így válaszolt: - éppen nincs nálam. Tudod, nem szoktam kivágni ezeket a fákat. Megvárom, amíg maguktól kidőlnek, és akkor begyűjtöm őket, majd valami szép formát faragok belőlük.


Nem véletlen, hogy a Biblia fákhoz hasonlít minket (Zsoltárok 1:3). Az élet viharai bennünket is megtépáznak. A mindennapi gondok, a szeretetlenség, a nélkülözés, a fáradalmak, a családi zűrzavarok, mind tépázzák a lelkünk. Sokan vannak, akik ezeket a viharokat nem értik és égre tekintő szemekkel választ várnak, hogy Isten miért engedi ezeket meg.


Sajnos erre a kérdésre nem tudom a választ. Egy valamit viszont határozottan tudok. A mi szél csapdosta életünk kell Istennek! Olyan élet, amelyet rendbe hozhat, amelyből valami csodálatosat, valami mesterit tud kimunkálni.

Ez a munka mindenki számára kemény lesz. Minket a bajok közepette fog faragni Isten és ez nem mindig lesz kellemes, de amint kész az alkotás, érteni fogjuk, hogy azok a viharok, amelyeken keresztül mentünk arra szolgáltak, hogy Isten ezt a csodát hozza létre bennünk. 


A csoda pedig nem más, mint az új élet Krisztusban! Ő megígérte, hogy képes új életet adni és ezen ígéret mögött nem ember áll, hanem maga Isten! Nem úgy teszi ígértét, mint némelyik ember és rövid időn belül elfelejti szavait. Isten szavahihetőségét misem bizonyítja jobban, mint az Ószövetség történetei. Nézzük meg például Ábrahámot. Ábrahám igen sokáig gyermektelen volt, ugyanis felesége nem tudott neki fiút szülni. Örökösének  Elíézert, szolgálóját gondolta. Ekkor Isten szólt Ábrahámhoz, hogy nem ő lesz örököse, hanem a saját fia. Ábrahám még mindig nem értette, hiszen már idős korú volt és nem volt gyermeke. Nem sokkal később Isten ígéretet tett Ábrahámnak, hogy felesége, Sára gyermeket fog szülni, akitől népek fognak származni és királyok (1.Mózes 17:16). Isten betartotta ígéretét és Ábrahámnak fia született Sárától, feleségétől, név szerint Izsák.  Hiába az idős kor, a körülmények vagy az addigi reménytelenség. Isten csodát tett és nem felejtkezett el ígéretéről.


Krisztus új életet ad! Bármilyen bűnökkel teli is a múltunk, Ő nem a múltra tekint. Mindannyiunkat ismer személyesen, tudja az életünket és megígérte, hogy a kőszívűnket, hússzívvé alakítja. Ha meghalunk a régi életünknek és átvészeljük a szélviharokat, akkor Ő egy teljesen új alkotást fog kimunkálni bennünk. Csak bízzunk Rá mindent!


Áldott napot kívánok!