Isten rendíthetetlen irgalma


„Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad.”


Az ókorban mind vallási, mind stratégiai szempontból nagy jelentőséget tulajdonítottak a magaslatoknak és a hegyeknek. Ennek oka egyrészt az, hogy az ég közelsége miatt az ember akaratlanul is közelebb érzi magát az Istenhez, másrészt a megközelíthetőség nehézsége miatt az adott hely extra védelmet nyújt lakóinak.

Nem véletlen tehát, hogy a városokat, az erődítményeket a hegyekre építették, mert úgy hitték, hogy így senki nem pusztíthatja el otthonukat, senki nem bánthatja családjaikat, és nem háborgathatja elhunyt szeretteik nyugalmát.

Ám, természeti katasztrófák, népvándorlás, háború, ostrom, árulás, kiéheztetés, vagy egyszerűen az elnéptelenedés miatt, nincs olyan emberkéz alkotta település a földön, amely ma is úgy néz ki, ahogy akkor, és azok birtokolják, akik alapították.

Mai Igénk e magaslatokra utalva egy figyelmeztetést és egy reménységet fogalmaz meg:

A figyelmeztetés: Lakhatsz a világ legbiztonságosabb helyén, rendelkezésedre állhat a világ legnagyobb pénze, vagy ásványi anyag készlete, próbálhatsz a legegészségesebben élni, de az elmúlás, és a halál ellen nem tudsz győzni.

A reménység: Isten Irgalma, kegyelme, szeretete nem változik. Ő legyőzte a halált és vele győzhetsz a bűn minden következménye felett.

Végül egy ígéret; amit ma szívedre helyez: „sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők. Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.” (Róma 8:38-39)

Fogadd el és élj az Ő irgalmával!