Az imádság feltételei

„Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk.


Imádkozni, nem csak azért szeretek, mert elmondhatom a legbensőbb érzéseimet valakinek, aki nem mond ellent, hanem éppen azért, mert nem egyirányú kommunikáció. A saját szavakkal megfogalmazott imádságok őszintébb kapcsolatot eredményeznek. Vannak feltételek, melyek alapján elvárhatjuk, hogy Isten meghallgatja imáinkat.

Az első feltétel az, hogy segítségének szükségét érezzük és felismerjük. Hisz megígérte: "Vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizet a szárazra" (Ésa 44:3). Miért fordul az ember az imádság fegyveréhez? Mondhatnánk azt, hogy amikor már minden eszköz, vagy lehetőség kudarcot vallott, akkor vetjük be a végső megoldást, az imát. De Jézus azt mondta: „Kérjetek és adatik.” (Mt 7:7). Azonban ha igazságtalanságot, hazugságot vagy más bűnöket próbálunk elfedni az Úr előtt, nem fogja meghallgatni imáinkat. Ne felejtsük el, Isten az, akinek minden elrejtett dologról tudomása van. Előtte nem lehetnek titkaink.

Az eredményes ima második feltétele a hit. "Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik" (Zsid 11:6). Jézus így szólt tanítványaihoz: "Amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglesz nektek" (Mk 11:24).


A harmadik feltétele az imának a kitartás! Nem biztos, hogy kérésünknek azonnal látható eredményei lennének. Nemcsak azért imádkozunk, hogy a vágyott dolgainkat elérjük, hanem azért is, mert ezáltal tudunk növekedni a hitben. Azok, akik rendszeresen kihasználják az imádkozás lehetőségeit, a legkomolyabb igyekezettel törekszenek arra, hogy elnyerjék Isten áldásait.