Egészséges tudomány


„Te pedig azokat szóljad, amik az egészséges tudományhoz illenek.”
Tituszhoz írt levél 2:1

Titusz, Pál apostol egyik fiatal tanítványa volt, akit azzal a kemény feladattal bízott meg, hogy tegyen rendet a krétai gyülekezetekben. „A végett hagytalak téged Krétában, hogy a hátramaradt dolgokat hozd rendbe, és rendelj városonként presbitereket, amiképpen én néked meghagytam” (Tit.1:5)

Majd a levélből az is kiderül, hogy a legnagyobb probléma az elmélet és a gyakorlat között tátongó mély szakadék volt. Azaz a gondot elsősorban nem a téves tanítások jelentették, - bár ilyen is előfordult -, hanem sokkal inkább a krisztusi életvitel hiánya.

„Azt mondta valaki közülük, az ő saját prófétájuk: A krétaiak mindig hazugok, gonosz vadak, rest hasak. E bizonyság igaz: annak okáért fedd őket kímélés nélkül, hogy a hitben épek legyenek,... Vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják ” (Tit.1:12-13; 16)

Éppen ezért, az apostol az egészséges tudomány hirdetése alatt nem teológiai okfejtést, nem a doktrínákkal való vagdalkozást, nem az elméleti tudást érti, hanem ahogy olvassuk is; a megélt kereszténységet.

„Igaz ez a beszéd, és akarom, hogy ezeket erősítsed, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel elől járni azok, akik Istenben hívőkké lettek. Ezek jók és hasznosak az embereknek.” (Tit.3:8)

„Tanulják meg pedig a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elől a szükséges hasznokra, hogy ne legyenek gyümölcstelenek.” (Tit.3:14)

Most pedig Krétáról és az első századból ugorjunk a XXI. századi Magyarországra, Hozzád és hozzám. A Tituszhoz írt levél tükrében vizsgáljuk meg saját életünket: Helytállóak ránk az alábbi jelzők? „Gonosz vadak” „Rest hasak” „Gyümölcstelenek”?

A jó hír, hogy mindebből ki lehet gyógyulni! A lusta, langymeleg, laodíceiai állapotból is van megtérés! A haszontalan, öncélú okoskodást fel tudja váltani az egészséges tudomány.

Hogyan? Amit tudsz, azt cselekedd!  

„Mindenben tenmagadat adván példaképül a jó cselekedetekben.” (Tit.2:7)