Az első gyertya

„János, az Ázsiában levő hét gyülekezetnek: Kegyelem nektek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és a hét lélektől, akik trónja előtt vannak, és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme, aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká Isten, az ő Atyja előtt: övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.”

Meggyújtom az első gyertyát, és emlékezem. Emlékezem arra, akitől néhány hónappal ezelőtt el kellett búcsúznom, és mára csak a várakozás maradt. Emlékezek mindarra a jóra, amit vele éltem meg. Egy kiadós telefonbeszélgetésünkre, amikor a Margit-szigetről hívtam fel egy szombat délután. Az utolsó látogatására, amikor a lányom tárt karokkal rohant felé a járdán. Arra, hogy először ő olvasott nekem a Bibliából igaz történetet, és utána minden Bibliai igét együtt fedezhettünk fel. Vele indultam el azon az úton, melyen ott várt rám Isten, hogy találkozzunk egymással.

Az az Isten, aki Jézus Krisztusban emberré lett, magatehetetlen gyermekként megszületett egy betlehemi istállóban. Jézus Krisztus, aki azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett, aki elveszett, és hazavezesse őket az Atyához. Jézus Krisztus, aki szeret, aki ezt vérével pecsételte meg a kereszten, és aki feltámadt harmadnap, mert a halál nem tarthatta Őt fogva. Mert legyőzte a gonoszt érted és értem, és bemutatta Isten el nem múló szeretetét. 

És ma Ő is vár. Vár egy második adventet, hogy az övéivel, országa népével lehessen. Várja, hogy újra eljöhessen, de már nem mint gyermek, hanem mint királyok királya. Vár arra, hogy feltámaszthassa mindazokat, akiktől egy időre neki is búcsúznia kellett. Várja, hogy újra láthassa arcukon a mosolyt, az örömkönnyeket, a szabadság érzését. 

Hát várjuk együtt ezt a napot! Kapaszkodjunk hittel Isten felénk nyújtott kezébe! Mert amit Ő megígért, azt meg is tartja. Jönni fog, és valóra váltja, amiről ma mégcsak álmodhatunk. Ezért emlekezz, kedves Olvasó, és reménnyel telve nézz előre! Kísérjen a mai nap kegyelem és békesség. Jézus Krisztustól.