Üzenet

„...azért te menj, és az ÚR házában a böjt napján olvasd fel a nép előtt a tekercset, amelyre diktálásom után leírtad az ÚR igéjét. Olvasd fel azok előtt a júdaiak előtt is, akik a városaikból érkeztek! Talán az ÚR elé száll könyörgésük, és megtérnek a rossz útról. Mert nagy és lángoló haraggal beszélt az ÚR ez ellen a nép ellen.” 

Jeremiás Jójákim uralkodásának negyedik esztendejében (Kr. e. 605) kapta a parancsot Istentől addig elhangzott próféciáinak írásba foglalására. Ebben az évben az ókori Kelet történetét mintegy fél évszázadra meghatározó esemény zajlott le: Nebukadneccar, mint trónörökös Karkemisznél döntő győzelmet aratott Nekó fáraó és az asszír seregek maradványai fölött. Ezzel Szíria és Palesztina az újbabiloni birodalom befolyási körébe került. Jeremiás előtt egyszerre világossá vált, ki az az „északról jövő ellenség”, akiről elhívatásától kezdve jövendölt (1:13–15).

Évtizedeken át hirdetett próféciái páratlan aktualitást nyertek. Valósággá vált az ígéret, amit elhívásakor kapott: „mert gondom van az igémre, hogy beteljesítsem azt”. Az ítéletes próféciák feljegyzésével és felolvasásával Jeruzsálem és Júda népének még egyszer lehetőséget kíván adni a döntésre, a megtérésre hívó szónak való engedelmeskedésre.

Az Úr türelmes. Annak ellenére, hogy sokszor sürgetne bennünket az idő, van lehetőségünk újra gondolni a dolgokat. Kié is vagyok én igazán? Mik azok a dolgok, amik fontosak nekem ebben az életben? Hol járnak a gondolataim legtöbbször? Mik az igazán fontos dolgok az életben?

Az emberek a halálos ágyukon nem azt mondják, bárcsak még napi néhány órával többet tölthettem volna az irodában, vagy a lapát mellett. A család, a kapcsolatok azok, amik a legfontosobbak az életben. Nemrég egy temetésen hallottam, az elhunyt utolsó mondatai egyikét. A családomon kívül semmi nem köt erre a földre, különben kész vagyok az Úrral találkozni. Bele gondoltál már abba, hogy mivel töltenéd az utolsó napod, ha tudnád, hogy az ma jönne el? Azok az igazán fontos dolgok. Vajon imádkoznál e úgy, mint még soha az előtt? Megváltoztatnád-e a véleményed?

Bizonyára nem a legszívderítőbb gondolatok ezek, de annál inkább hasznosak. Mert neked is megmutatja, hogy hol vannak a kincseid. Mert ahol a kincseid vannak, ott van a szíved is (Mt. 6,21)