Krisztus jön

„És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre.”

Úgy élt, hogy pontosan tudta, mi lesz a történetének vége. Tette egyik lépését a másik után úgy, hogy közben ott lebegett előtte a kereszt és az odáig vezető út. Meg talán az is, hogyha sikerrel jár, akkor lesz egy második alkalom, ami egészen más lesz.

Önként jött, nem kényszerítette senki. Az irántunk érzett szeretete vezette, hogy nem akart téged és engem veszni látni. Mi lázadtunk fel, mi ettünk a gyümölcsből, mi mondtuk, hogy Isten egy zsarnok, és nem jól uralkodik. És Ő jött, hogy bemutassa, milyen is a Mindenható valójában. Olyan, aki nem hagyja veszni az övéit, aki lehajol az elesettért és felsegíti a porból, aki a végsőkig elmegy, hogy megmentsen téged és engem. Ő jött, hogy nekünk újra békességünk legyen, és meggyógyulhassunk.  

Vállalta a nyomort, éhezést, nélkülözést, az embertelen körülményeket, az otthontalanságot, a megnemértettséget, a szenvedést, a gyülöletet, az árulást, a kínzást, a keresztet és a gyötrelmes halált azért, hogy neked és nekem a feltámadás és örök élet lehessen osztályrészünk. Meghalt a kínok kínjával, átélte az örök elszakadást Istentől azért, hogy téged és engem hazavezethessen Hozzá. 

Eljött, mint Messiás, elvette bűneinket azért, hogy másodszor eljöhessen, mint király, aki ítéletet hirdethet, feltámaszthat és örök életet adhat neked és nekem, ha mellette döntöttünk. És el fog jönni másodszor is, mert megígérte. Mert a története a kereszttel és az üres sírral még nem ért véget. Mert te és én még nem vagyunk Isten országában. 

Hát nézz fel reménnyel telve az égre! Krisztus jön nemsokára, és véget vet a szenvedésnek. Krisztus jön, és feltámadnak azok, akiket elvesztettél, akiknek a hiánya annyira fáj. Krisztus jön, hogy végre helyreálljon minden, és soha többé ne romoljon el. Krisztus jön, mert fontos vagy neki.