Dicsőség Istennek

"Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben, ujjongó örömmel: az egyedül üdvözítő Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által: dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Ámen."

A Biblia egyik legrövidebb könyve, Júdás könyve a gyülekezetben megjelenő hamis tanítók ellen beszél, és óva inti a gyülekezet tagjait, hogy nekik higgyenek. Ezek az emberek csak a gyülekezet kárát akarják, és bizony, megérdemelt ítélet vár rájuk hamarosan — érvel Júdás. A könyv végén, amely mindösszesen 25 versből áll, a hallgatókra (lévén, hogy az üzenet felolvasásra került a gyülekezetben) helyezi a fókuszt: ilyenek a hamis tanítók, de ti meg tudtok állni még az ő hazugságuk ellenére is. Nem azért, mert annyira okosak lennétek, vagy mert olyan jól forgatjátok a szentírást.

Pál apostol arra int bennünket a Korinthusi első levél 10:12-ben, hogy "Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!” Sokszor ringatjuk magunkat abba az alaptalan elképzelésbe, hogy minket nem érhet el semmiféle hamis tanítás, hála a felkészültségünknek, hitünknek, kapcsolatainknak, meg úgy általában a személyiségünknek. Mi nem hiszünk holmi jött-ment bibliamagyarázóknak, ragaszkodunk ahhoz, ami jó, és az idő által megpróbált.

Valójában azonban semmilyen eszköz, könyv, barát, vagy intelligencia nem tudja megakadályozni a Vádoló elménkben végzett munkáját. Senki nem képes arra, hogy a saját lábán megálljon a hamis tanítás, a kísértés és a kétely ellen, szükségünk van valami nagyobb segítségre. Júdás nem árul zsákba macskát. Egyértelmű, hogy mi az, illetve ki az, aki segít nekünk megállni a legnehezebb próbatételek közepette is: Isten. Nem te, vagy én, a lelkészed, vagy a polcaid tele könyvekkel. Bár ezek mind segíthetnek a lelki életed stabilan tartásában, de a valódi erőt egyedül Istentől kaphatod. Ő a stabilitás egyedüli és tiszta forrása. Ha vele vagy kapcsolatban — ahogyan Júdás is ajánlja a gyülekezetnek — akkor nem kell félned a hamis tanítók trükkjeitől.

Ma is rá támaszkodhatsz, és kérheted őt az erőért és kitartásért. És ezért minden dicsőség Őt illeti.