Az igazságban járó gyermekek


"Nagyon örültem, hogy találtam gyermekeid között olyanokat, akik igazságban járnak, úgy, ahogyan parancsot kaptunk erre az Atyától." 

Minden szülő vágya, hogy lássa gyermekeit boldogulni az életben: ezért neveli, taníttatja, támogatja őket. A cél elérése azonban nem olyan könnyű feladat...

"A gyermekek nem azt csinálják, amit mondasz nekik, hanem azt, amit látnak!" - fogalmazta meg az alapvető problémát egyik tanárom. Valóban, a szóbeli instrukciók, amikre sokszor a szülők hagyatkoznak, hatástalanok maradnak. Gondoljunk csak vissza saját gyermekkorunk élményeire! Viszont sokkal jobban megmaradnak azok a szokások, amiket az alapján alakítottunk ki, amit megfigyeltünk vagy átéltünk a szüleink mellett.

Ennek a szabályszerűségnek a megfogalmazása az, amit Mózes könyvében találunk: "Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz!" (5. Mózes 6:6-7.) A szív a Bibliában az ember legbensőbb mélyét, a személy gondolatainak, cselekedeteinek, érzelmeinek indítórugóit jelképezik. Vagyis az igazságban járást nem lehet tanítani felületesen, vagy képmutató módon. Akkor talál célba, és akkor terem gyümölcsöt, ha a szülő életét átalakítja, és a gyermek erről vesz példát minden élethelyzetben: kint és bent, reggel-délben-este, meg mozgásban és nyugalmi állapotban is. Ez a fajta integritás lehetetlen megszokásból, ehhez "valakivé" kell válni.

Hogyan parancsolt Isten a gyermekeinek? "Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja." (2. Timóteus 2:13.) Isten hűsége, igazságossága és szeretete nem egy felvett szokás, nem is Isten "mondanivalója", hanem Isten legbensőbb önazonosságából, legbensőbb lényegéből fakadnak: "Isten a szeretet!"

A mai napot így ne azzal kezdjük, hogy azt mondjuk: "Isten segíts, hogy példás keresztényként viselkedjem ma!" Imádkozzunk ma így: "Isten, add hogy újjászülessek a mai napra, hogy a te szereteted adhassam át a körülöttem élőknek!"