Az élethez türelem kell, de várni senki nem akar

„Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”


A jövő ismerete megváltoztatja a személyiségünket, a céljaink megváltoztatják a hozzáállásunkat, a hit megerősíti az elhatározásunkat, Krisztus ismerete átformálja a jellemünket.

Sean Covey szerint a fiatalok többsége még mindig gazdag és híres szeretne lenni. A csillogás, ami a fiatalok előtt van, vonzó. Az a munka, ami viszont vele jár, kevésbé. Arnold Schwarzenegger osztrák bevándorlóként érkezik Amerikába és mintegy senkiként téglapakolással tengette napjait, míg a testépítők ikonja lett mind a mai napig, majd színész és politikus. Sokan irigylik a kész állapotot, a sikert, gazdagságot, hírnevet, de megdolgozni érte kevesen akarnak.

A megváltás hasonlóképpen történik. Mindenki azt mondja: Igen, szükségünk van a megváltásra, de senki nem akar megváltott lenni. Sokan mondják: szükségünk van Istenre, de nem akarják Isten jelenlétét az életükben. Azt mondják sokan: az életben türelemre van szükség, de senki nem akar várni.

Amikor azt olvassuk, hogy betelt az időnek a teljessége, egy próféciai időnek a beteljesülését ismerjük meg. A jövő felismerhető a Bibliából. Dániel könyve 9. fejezet 24. verse szerint: Hetven hét van kiszabva népedre és szent városodra. Akkor véget ér a hitszegés, és megszűnik a vétek, engesztelést nyer a bűn, és eljön hozzánk az örökké tartó igazság. Beteljesül a prófétai látomás, és felkenik a szentek szentjét. A hetven hét utolsó egy hetéről is van próféciai feljegyzés (aki részletesebben szeretne elmélyülni a témában: http://bibliatanulmanyok.hu/2006-3/d/20060805-20060811-70-het) Jézus Kr.u. 27-ben kapja meg a Szentlélek áldását a keresztségekor, és ezután hamarosan el is kezdi szolgálatát az emberekért. Egy hétig, vagyis 7 évig (Ez.4,6) különösen a zsidó emberek számára kellett prédikálni, de Dán. 9,27 szerint a hét közepén (3,5 év) véget vet a véres és ételáldozatnak. Jézus keresztre feszítése után az apostolok feladata, hogy hirdessék tovább a megváltás üzenetét. Kr.u. 34-ben István megkövezésével ér véget az egy hét, hét év. Ezután a tanítványok szétszóródnak és úgy hirdetik az evangéliumot (Apcsel 8,4).

Az információ hatalom, szokták mondani, de nagy felelősség is. Mert az ismeret döntést feltételez. Az ismeretet növekedhet, de ki törölni nem lehet. Ha az ismeret növekedik, akkor egyre több információ áll rendelkezésre ahhoz, hogy állást lehessen foglalni. Ismerni a jövő egy részét választás elé állítja az embert és halogatás nélküli döntést igényel.