A hit ellenállás a kételkedés útján

„Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.”


A hit ellenállás a kételkedés útján. Számos alkalommal alakítunk ki önvédelmi mechanizmusokat. Anna Freud (1895-1982) nyomán találkozunk a lélek igazi immunrendszerével (1936): védekező és elhárító mechanizmusok címmel. Érdekes, hogy a legalapvetőbb védekezési, hárítási módszer az, amivel minden nap valamennyien találkozunk, a tagadás. Ennek is két fajtája van. Az első állításban valaki tagadóan nyilatkozik egy megtörtént esetről, a második esetben azonban teljesen meg nem történtnek nyilvánít valaki egy megtörtént eseményt (A. Freud), mások azonban 22-23 tagadási fajtát is megkülönböztetnek, de mi most ezzel nem foglalkozunk.

A hit azonban nem értelmezhető úgy, mint egy megtörtént eset tagadása, vagy egy meg nem történt esemény megtörtént tényként való kezelése. A hit ellenállás a kételkedés útján. „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.” (Zsidókhoz írt levél 11.fejezet 1. verse)


Egy új önvédelmi mechanizmust ismerhettünk meg ma reggel. Ha Isten beszédét a szívünkbe zárjuk megvédjük magunkat attól, hogy megbántsuk Őt. Nagyon sok más önvédelmi mechanizmust is felismerhetünk a Bibliában, talán többet is, mint 23, és sokat fáradozunk, gondolkozunk azon, hogy hogyan védekezzünk azon dolgok ellen, amik kívülről próbálnak meg betörni az életünkbe. Most viszont ezekkel szemben fordítva láthatjuk, hogy védhetjük meg magunkat attól, hogy megbántsuk az Urat!