Munkára indított vezetők

„És felindítá az Úr Zorobábelnek, a Sealtiél fiának, a Júda fejedelmének lelkét, és Jósuának, a Jehosadák fiának, a főpapnak lelkét, és a nép minden többi tagjának lelkét is, és bemenének és munkálkodának a Seregek Urának, az ő Istenüknek házában.”

(Aggeus könyve 1. fejezet 14. vers)

Isten üzenetét közvetíteni, prófétának lenni sosem volt könnyű és népszerű feladat. Sőt, ahogy olvassuk a legtöbb prófétát keményen üldözték, megalázták, és sokan közülük életüket adva, vérükkel pecsételték meg szolgálatukat.

Ezzel szemben Aggeus története siker sztorinak számít, hiszen figyelmeztetése és felhívása azonnal elérte célját, hiszen nemcsak folytatódott az Úr házának félbemaradt építése, hanem pár hónap alatt minden elkészült.

Mi kellett ehhez?

Először is az Örökkévaló, aki felébresztette bennük a vágyat, hogy hagyják ott Babilont, térjenek haza és építsék meg ’régi romokat’, aki kedvessé tette őket a király előtt és így állami támogatással kezdték el az építkezést. Aki emellett képességet, tehetséget és erőt adott nekik a munkára.

S bár megtehette volna, hogy egy új, egy a mennyből alászálló kész Jeruzsálem, - benne a templom, a lakóházak - várja őket a több ezer kilométeres fárasztó út után. De Isten nem dolgozott helyettük és nem végzi el ma sem a XXI. századi népének feladatát.

Ehelyett küldi ma is szolgáit, a prófétákat, kiken keresztül int, buzdít, késztetést ad, hogy gondoljuk át életünket, hogy ne engedjük hogy a földi jólét elvonja minden energiánkat és azt kezdjük el mondogatni, mint a nép Aggeus korában: „Nem jött még el az idő, az Úr háza építésének ideje!” (Agg.1:2)

És ahogy Isten nem fog helyettünk dolgozni, úgy az emberi eszközöktől se várjuk el, hogy majd ők elvégzik azt, amit nekünk kéne. Majd ők olvassák és kutatják helyettünk a Bibliát, majd ők imádkoznak helyettünk is, majd ők beszélgetnek családunkkal, házastársunkkal, gyermekeinkkel, majd ők keresik fel az evangéliummal barátainkat, munkatársainkat…

Nem. Az Úr felindítja szívünket, megad mindenféle eszközt, lehetőséget, hogy közel kerüljünk hozzá, de csodát csak akkor élhetünk át, ha Zorobábelhez, Josuához és a néphez hasonlóan, bemegyünk és munkálkodunk ’a mi Istenünk házában’.