Rád vár

"Mindezeken, noha hit által Istentől jó tanúbizonyságot nyertek, nem teljesült be az ígéret, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre."
Zsidókhoz írt levél 11.39-40

Az apostol egy fejezeten keresztül sorolja a hit hőseit, a hatalmas hitbeli cselekedeteket, a fizikai és lelki szabadítás tapasztalatait. Olyan emberekről beszél, akik életét, hitét Isten megkérdőjelezhetetlen módon elfogadta, elismerte. Mégis azt írja róluk, hogy ennek ellenére nem nyerték el az ígéret beteljesedését. Pedig Isten hitelesítette a hitüket! 

Miért? Miért üdvözölhették ők csak távolról az ígéret végső beteljesedését? (vö. Zsid. 11.13) Mert Isten gondolt ránk, gondolt rád... Nem akarja nélküled lezárni a történelmet, és az ígéreteinek végső és tökéletes beteljesedését elhozni. Nem akarja nélküled az örökkévalóságot, ezért mindazoktól türelmet kér, akik szempontjából már eljöhetett volna (vö. 2Pét. 3.9, Jel. 6.10-11). Minket pedig sürgetve kérlel: fogadjuk el a hívását, és kövessük azokat, akik hit által már jó bizonyságot nyertek őtőle!

Legyen áldott a napod!