Isten gyermekévé válni


„A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: a saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.” (János 1:10-13)

Egyszere valaki ezt mondta: „Istennek nincsenek unokái, csak fiai és lányai.” Ez azt jelenti, hogy az Istenhez tartozás, a hit és az üdvösség nem örökölhető. A vallás, illetve a szokások örökölhetők, de a hit nem száll apáról fiúra. Mindenkinek egyénileg kell eljutnia Isten megismerésére, az Istenbe vetett hitre; mert hit által van az üdvösség, nem pedig örökség szerint (Efézus 2:8-9). A vallási szokásokat átvehetjük szüleinktől, nagyszüleinktől, azonban ezeknek a követése nem elegendő ahhoz, hogy Isten országába belépjünk.

Egy családnak akkor vagyunk tagjai, ha vér szerinti gyermekek vagyunk, illetve, ha örökbe fogadtak bennünket. Jézus korában Izrael népe azt gondolta, hogy mivel ők Ábrahám test szerinti leszármazottjai (vér szerinti utódok), ezért egyben Ábrahám hitének örökösei is, vagyis automatikusan Isten fiai. Pál apostol világosan beszél arról, hogy nem azok az örökösök, aki Ábrahám magvából valók, hanem akik Ábrahám hitéből valók (Róma 9:6-8). A hitet tehát nem lehet örökölni, mindenkinek rendelkeznie kell a sajátjával. A hit nem átruházható, nem kölcsönadható, nem örökölhető, hanem teljesen egyéni. Egyáltalán nem számít az, hogy felmenőink vallásos, hívő emberek voltak, hiszen egyedül rájuk való tekintettel nem lehetünk Isten országának tagjai. Isten nem büntet és nem is jutalmaz elődjeink tettei, hite, vagy szokásai miatt (Jeremiás 31:29-30, Ezékiel 18:2-4).

Mai igénkben János apostol ugyanezt a fontos igazságot világítja meg. Jézus az övéi közé jött, de azok nem fogadták be, vagyis nem hittek benne. Így nem részesülhettek Isten ajándékában sem. Ellenben azok, akiknek vér szerint egyáltalán nem volt közük Izrael népéhez, de befogadták Őt, hittek benne és megengedték, hogy Isten Szentlelke átformálja az életüket, azok Isten fiaivá lettek és egyben örökösök is.

Ma is így van ez. Nem számít, kik voltak a szüleid, nagyszüleid: vallásosak-e, vagy istentagadók. Az ő életük, cselekedeteik, világnézetük semmit sem használ, ugyanakkor semmit sem ront a te esélyeiden. Ha befogadod Jézust a szívedbe, hiszed, hogy Ő a te Megváltód és megengeded a Szentéleknek, hogy átformáljon és új teremtéssé tegyen téged, akkor Isten fiává/lányává lehetsz. S mint utód, Isten országának örökösévé is válsz egyben.

Kezd úgy a mai napot, hogy imában kéred Istent: segítsen neked hinni Jézusban, befogadni Őt szívedbe és kérd, hogy a Szentlélek benned végzett munkája nyomán újjá tudj születni.