Oltalmazó Istenünk

„Mint repdeső madársereg, úgy oltalmazza a Seregek Ura Jeruzsálemet: oltalmazza és megmenti, megvédi és megtartja.” (Ézsaiás 31:5)

Milyen Isten? Sokan, sokféleképpen gondolkodnak róla. Egyesek szigorúnak és bosszúállónak vélik, aki ott büntet és ott üt vissza, ahol csak tud, ezért félnek és rettegnek tőle. Mások túl elfoglaltnak gondolják ahhoz, hogy figyelni tudjon ránk emberekre, ezért elérhetetlen számukra.

A Biblia tanítása szerint Isten számára az ember drága, rendkívüli nagy érték, akinek megmentéséért egyszülött fiát nem sajnálta odaadni. Zakariás próféta azt írja, hogy az ember Isten szemefénye (Zakariás 2:12). Amikor Isten ránk néz, akkor bennünk úgy lát, mintha saját fiára, Jézus Krisztusra tekintene. Éppen ezért kész védeni, oltalmazni életünket és segíteni mindennapjainkat.

A Biblia mind a 66 kanonikus könyve egybehangzóan tanítja, hogy Isten a szeretet és az irgalom istene. Ilyenkor tavasszal az ébredező és nyiladozó természet ékes bizonyítéka Isten szeretetének és kegyelmének.

Egy jól ismert keresztény írónő, Ellen Gould White a következőképpen mutat rá erre a tényre: „A természet és a kinyilatkoztatás egyaránt bizonyságot tesz Isten szeretetéről. Mennyei Atyánk kútforrása az életnek, a bölcsességnek és az örömnek. Tekintsünk csak a természet csodálatos és fenséges műveire; gondoljunk arra, mily nagyszerűen alkalmazkodnak nemcsak az ember, hanem minden élőlény szükségleteihez! A napfény és az eső, mely felüdíti és megtermékenyíti a földet, a hegyek, a völgyek és a tengerek, mind az Alkotó szeretetéről beszélnek. Isten az, aki teremtményeinek kielégíti mindennapi szükségleteit! ... "Isten a szeretet" - ezt hirdeti minden virág és minden egyes fűszál! A madarak zengő éneküket hallatják, a gyengéd virágok tökéletes szépségükben kellemes illatukkal töltik be a léget, az erdő magas fái üde zöld, dús lombozatukkal - mind-mind hangos bizonyítékai Isten szeretetteljes atyai gondoskodásának és vágyának, hogy gyermekeit boldoggá tegye."
Imádkozz ma reggel azért, hogy a természetben és életed körülményeinek alakulásában felismerhesd Isten szeretetét. Isten számára fontos vagy, figyel rád és kirendeli számodra a védelmet és a mindennapi gondoskodást, csak legyen nyitva a szemed, hogy észrevedd szeretetteljes gondoskodásának apró jeleit.