Nevelés és áldás

"Áldott az a férfi, a ki az Úrban bízik, és a kinek bizodalma az Úr;"
Jeremiás 17,7

Isten kíváncsi természettel áldotta meg az ifjúságot és a gyermekeket. Logikai képességük becses, rájuk bízott talentum. A szülők kötelessége gyermekeik oktatásának ügyét, annak valódi jelentésében, őeléjük tárni, mivel ebben sok minden benne van. Ajánlott megtanítani őket, hogy minden képességüket, minden szervüket használják ki és számítsanak arra, hogy Krisztus szolgálatában fogják azokat használni az elbukott emberiség felemelésére. Iskoláink az Úr különleges eszközei a gyermekek és ifjúság missziómunkára való felkészítésére. A szülők értsék meg a saját felelősségüket és segítsék gyermekeiknek megbecsülni az Isten által részükre adott, oktatási alkalmakat illető nagyszerű kiváltságokat és áldásokat.

Családi neveltetésük azonban tartson lépést az ismeretbeli területekkel. Gyermek és ifjúkorban össze kell kapcsolni a gyakorlati és elméleti nevelést és az elmében ismereteket kell tárolni. Érezzék a szülők úgy, hogy szent munka vár rájuk és buzgón fogjanak hozzá. Gyermekeik jellemét kell nevelniük és formálniuk. Ne érjék be felszínes munkával. Minden gyermek előtt nagyon fontos érdekeltségekkel teli élet nyílik meg, mivel Krisztusban teljesednek ki azon eszközökön keresztül, amelyeket Isten biztosított. A szív talaját le kell foglalni, az igazság magjait kell oda vetni életük legkorábbi éveiben. Ha a szülők ebben a dologban gondatlanok, akkor felelősségre vonják őket, mint hűtlen sáfárokat. A gyermekekkel gyengéden és szeretettel kell foglalkozni Meg kell őket tanítani, hogy Krisztus személyes Üdvözítőjük és arra, ha egyszerűen átadják Neki szívüket és elméjüket, tanítványaivá válnak.

Tanítsuk meg őket arra is, hogy részt vállaljanak a családi feladatokban. Meg kell nekik mondani, hogyan segítsék apát és anyát a képességeiknek megfelelő kis feladatokban. Neveljük gondolkozásra őket. Használják emlékezetüket, hogy milyen feladatokat kaptak és neveljük őket arra, hogy érezzék hasznosnak magukat otthon. Ezzel nevelést kapnak a koruknak megfelelő gyakorlatias feladataikat illetően. Ha a gyermekek megfelelő családi nevelést kapnak, nem az utca fogja őket esetleges módon nevelni, ahogyan az sok gyermek esete. A gyermekeiket értelmes módon nevelő szülők nem engedik meg nekik, hogy a lustaság szokását felvegyék és tudatlanok legyenek otthoni kötelességeiket illetően. Isten nem fogadja el a tudatlanságot, mert az, a munkáját végzők részére is hátrányt jelent. 

EG White: A keresztény nevelés alapjai