Győzelem

„Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.” (1 Korinthus 1:18)

Krisztus keresztjéről sokaknak sokféle a véleménye. Egyesek egyszerűen nem foglalkoznak vele, nem jelent számukra semmit. Mások tagadják, megvetik, elutasítják, sárba tapossák. Megint mások az életüket áldozták és áldozzák érte ma is.

Pál apostol idejében is már kétféleképpen tekintettek a keresztre. Egyeseknek bolondság, butaság, ostobaság, értelmetlenség, vagy éppen a kudarc jelképe volt; másoknak pedig Isten hatalma, ereje, az egyetlen megoldás életük minden kérdésére, problémájára.

Első látásra, a kereszt valóban a bukásról, a kudarcról szól. Ha ott álltam volna Jézus keresztjénél, látva átszegezett kezét, a töviskoronát fején, a vérző sebeit, akkor azt mondtam volna, hogy Jézus veszített, elbukott! Kajafás is azt gondolta, hogy Jézus veszített! Pilátus is vesztesként kezelte őt, és még a legközelebbi barátai, a tanítványai is csalódtak benne. Az emmauszi úton így beszéltek róla: „Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izráelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek.” (Lukács 24:21). Nagyon sokan elbukottnak látták Őt.

Isten azonban egészen másként tekintett a keresztre. Ézsaiás prófétán keresztül előre megjövendölte szenvedését, kudarcát. Isten szemében ugyanis ez az emberileg kudarcnak ítélt esemény győzelem volt. Jézus magatartása is elárulja ezt, hiszen a Megváltó a kereszten nem szitkozódott, mint a mellette megfeszített egyik lator, hanem imádkozott az őt megfeszítőkért: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” (Lukács 23:34). Jézusnak ezek a szavai kifejezik, hogy Ő felette állt az eseményeknek, nem érezte magát vesztesnek. Éppen azokat látta a vesztes oldalon, akik Őt keresztre feszítették, illetve megvetően vagy gúnyolódva álltak a kereszt alatt. Jézus győzött, méghozzá hatalmas győzelemmel! A kereszten ugyanis az emberiség legnagyobb ellenségét, Sátánt győzte le. Jézus keresztje tehát a győzelem jelképe!

Mindazok, akik hisznek Jézus Krisztusban, győztesek! Jézus halála és feltámadása a biztosíték arra, hogy Sátán minden hatalma megtört a Krisztusban hívő emberek felett, azok felett, akik Jézust választják!

A Krisztusban hívő ember tehát szabad, méghozzá úgy, ahogyan Pál apostol megfogalmazta: „Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.” (Filippi 4:13). Aki Jézusban van, az szabad ember arra, hogy jót tegyen és boldogan, reményteljesen éljen. A Krisztusban hívő ember győztes életet él! A győzelem biztosítva van mindazoknak, aki hittel tekintenek a keresztre. Győztesek vagyunk, nem pedig vesztesek! Lehet, hogy időnként csatákat veszítünk, de a háborút Krisztus által már megnyertük! Tekints fel ma reggel te is hittel a keresztre és élj győzelmes életet!