Erőd és bástya


"Oh Uram, én erősségem, én bástyám és én menedékem a nyomorúság idején!"
Jeremiás 16,19

Abban az időben, mikor ezek a sorok íródtak komoly veszély fenyegette Júdea népét. A betörő sereg pusztított, amerre csak járt. Feldúlták a városok, falvak házait zsákmány után kutatva. A lakók közül azokat, akik ellenálltak, kardélre hányták, a többieket fogságba hurcolták. Akik hamarabb tudomást szereztek a támadásról, igyekeztek maguknak védelmet találni, valamilyen megerősített városban kerestek menedéket. Izrael és Júdea királyai is igyekeztek megerősíteni országukat hasonló védelmi rendszerekkel. Ezen települések fő jellegzetessége volt az erőd, vagy a vár. A biztonságot jelentő épület falai szélesek voltak, legtöbbször terméskőből rakták össze azokat, amik ellen álltak a természeti pusztításnak épp úgy, mint az emberinek. A régi korok építői hamar rájöttek arra, hogy az egyszerű fal nem nyújt elegendő biztonságot, mert könnyen áttörhető, létrával megmászható, aláásással és más módszerekkel lerombolható. Ezért a falakat tornyokkal, azaz bástyákkal erősítették meg, amelyek mindig magasabbak voltak a falnál. Tetejükbe íjjászokat lehetett telepíteni, akik az ostromlók baját igyekeztek ellátni. A tornyok kiálló peremei nehezítették a támadók dolgát, valamint az a tény, hogy falai előrébb nyúltak a vár más, egyenes falainál, lehetővé tette a védők számára az ellenséges támadás meghiúsítását. A bástyák védték a kapukat és a vár sarkait is. Egy jól megépített erődöt szinte lehetetlen volt bevenni, még annak ellenére sem, hogy sokszoros túlerővel támadták. Nem is maradt más lehetőség, más módszer a hódítóknak, mint a kiéheztetés. Ezt a babiloniak épp úgy, mint később a rómaiak is kényszerből alkalmazták a vitézül harcoló zsidókkal szemben.

Jeremiás próféta csakúgy, mint számos zsoltáríró, Isten védelmét hasonlítja az erődökhöz, és azok bástyáihoz. Isten az erősségek erőssége. Ő a bástya, ami biztossá teszi a magas falak védelmét is. Ő az, aki kitart mellettünk a végsőkig, az elpusztíthatatlan, a ledönthetetlen. Benne jobban bízhatunk, mint bármiben ezen a földön. Ahogy ezek az épületek oltalmat jelentettek az akkori ellenséggel szemben, úgy véd meg ma bennünket Isten az Sátán minden csalásával és kényszerével szemben.