A hit fejedelmére nézve

"Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült."

Pál apostol bizonyára sportrajongó lehetett, hiszen viszonylag sok alkalommal állítja párhuzamba a sportoló, elsősorban futó eltökéltségét azzal a hozzáállással, ami a hit emberére jellemző kellene, hogy legyen. A fenti ige is egyértelműen mutatja ezt a hasonlóságot. Hiszen ahogy a futó is, a versenyre készülve az öltözőben hagyja a hátizsákot, és minden kételyt, úgy áll neki az előtte álló távnak, mint aki biztos a győzelemben. Máshogy nem is lehet. Egyedül a biztos cél képe lebeg a szeme előtt, és nem foglalkozik azzal, ami mögötte van, a rajtvonal már a második lépés után nem érdekli őt.

A keresztény embernek is minden rá nehezedő terhet, a vállát nyomó, korábban elkövetett bűnöket, és a kísértéseket mind le kell tennie, hiszen azok súlyától esélytelen, hogy az előtte álló pályát lefuthassa. Nem akárhova kell letenni azonban ezeket, hanem csakis Krisztus kezébe, aki mindet felvitte magával a keresztfára. Nem kell nyomasszanak bennünket, nem kell foglalkoznunk Sátán vádjaival. Kitartással kell megfutni az előttünk lévő pályát, úgy, hogy egyedül csak Isten fiára tekintünk, aki, mint hitünk alapja és a reményünk egyetlen záloga.

Hogy ez mind mit jelent a gyakorlatban, azt csak te tudod megfogalmazni magadnak, Kedves Olvasó. Hogy ezek csak hangzatos keresztény jelmondatok maradnak, melyeket sokszor “puffogtatunk" szószékről és a sorok között, vagy valóban az életed meghatározó része lesz, erről már csak te dönthetsz. Pál apostol, a sportrajongó arra bátorít, hogy te is lépj az élet versenypályájára, és a legesélyesebbek elhivatottságával, és Krisztus rád váró tekintetével a célvonalnál, fuss, mintha az életed múlna rajta.
Mert az életed múlik Rajta.