Szolga vagy fiú


„A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad ott mindörökké.”
(János evangéliuma 8. fejezet 35. vers)

Sok keresztény hasonlóan gondolkodik, mint Jézus kortársai, azaz, aki jó vallásba születik bele, az automatikusan jogosult a mennyek országára. Éppen ezért nem is értik, ha valaki bűnösnek titulálja őket, vagy rossz szokásaik elhagyását szorgalmazza.

„Mi Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondod te, hogy szabadokká lesztek?” Jézus erre úgy felelt: „Mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek.” (33-34.vers)

A szolga - Hágártól, és a későbbi szolgáktól való fiak - azokat jelképezi, akik csak a jutalomért, vagy a következményektől való félelem miatt tartják be Isten parancsolatait. A fiú azonban - Sára gyermeke - örömmel és szívesen teljesíti Atyja kéréseit.

A szolga, valaki másnak, ’az ördög atyának fia’ (44.vers), csupán ösztönlény, testi vágyai irányítják, „Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratát, és természet szerint haragnak fiai voltunk, mint egyebek is.” (Ef.2:3)

Ám az újjászületés által Ábrahám gyermekévé válhatunk: „Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.” (Róm.8:14) „nem a testnek fiai az Isten fiai; hanem az ígéret fiait tekinti magul.” (Róm.9:8) „Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai.”(Gal3:7) „Ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek.” (Ján.8:39)

Szolga vagy fiú? Mondd, te melyik vagy? Mondd, te kije vagy Istennek?

„valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok.” (Ef.5:8)