Nincs visszaút

„Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a Lélek bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.”
Pál első levele a korinthusiakhoz 2:4-5

A ti kapcsolatotok messze nem volt “szerelem első látásra”. Hosszú volt az út addig, míg érezni kezdtél iránta valami hasonlót, míg a “csak barátság” fogalma már nem fedte teljesen a valóságot, és míg magadnak is be merted vallani, mi is zajlik benned. 

Amikor először találkoztál vele, betetted a megfelelő skatulyába, és nem igazán foglalkoztál vele. Sokan félreismerték, nem tudták ki is ő valóban, ahogy te sem, de ez nem is zavart téged. Peregtek a hetek, hónapok egymás után, és a róla kialakult véleményed lassan formálódott. Aztán már te is akartad őt jobban megismerni, és ma már két kis búgócsiga szuszog körülöttetek esténként. Már régen túlléptetek az “emberek véleményén”, és úgy ismeritek egymást, ahogy senki más, a közös utazásnak pedig közel sincs vége. 

Valahogy így van ez Istennel is. Hosszú az út, míg személyessé válik a dolog, és nem is mindenki engedi el idáig. Sokan megragadnak a mások véleményénél, annál, amit a szülők, a pap, lelkész, szomszéd, a boltos néni meg a buszon utazó öregúr mondanak. 

De ha egy igazán jó kapcsolatot akarsz, ha szeretnél valami magyon jó dolgot az életedbe, akkor nem ragadhatsz le ott, hogy mások mondják meg neked, milyen az Isten. Akkor neked magadnak kell megismerned Őt. 

Ma reggel a Mindenható azt kéri tőled, hogy engedd Őt kilépni a prédikációk betűi mögül! Engedd, hogy több legyen Ő számodra mások véleményénél, a mások tapasztalatánál! Engedd, hogy a hús-vér Jézus Krisztus belépjen az életedbe, és bemutatkozzon neked úgy, ahogyan éppen most szükséged van Rá! Engedd, hogy a te Istened legyen! 

Ne hagyd, hogy mások véleménye rossz irányba befolyásoljon téged Vele kapcsolatban! Istent meg lehet ismerni. Hát nyisd ki a Bibliádat és olvasd! Olvasd, mit mond Róla! Imádkozz az Ő vezetéséért, hogy megérthesd az Írás üzenetét! Járj nyitott szívvel és nyitott szemmel, és keresd az Ő ujjlenyomatait a nagyvilágban!

Tegyél egy próbát, nincs vesztenivalód! Adj egy esélyt Istennek, és engedd, hogy a Vele való kapcsolat megváltoztassa életedet! Engedd, hogy megkedveld Őt, hogy beleszeress, és ne legyen már visszaút, hanem folytasd az életedet az Ő oldalán!