A béke üzenete


"Hadd halljam meg, mit hirdet az Úristen! Bizony, békességet hirdet népének, híveinek, hogy ne legyenek újra oktalanok."
Zsoltár 85,9

Közeleg a keresztény világ legnagyobb ünnepe, a húsvét, amikor mindannyian Jézus Krisztus keresztjére emlékezünk. A passióra, a szenvedésre, fájdalomra, megváltásunk beteljesedésére, Isten irántunk való nagy szeretetére és végül a feltámadásra. Azon a régi húsvéton a Menny Ura békét kötött velünk, hogy többé ne is forduljon el a tekintetünk máshová. Azt szeretné, ha emlékeznénk arra, mit tett értünk. Szeretné, hogy tudjuk az életünk megváltozhat. Ő megtette az első lépést felénk. Most már minden rajtunk múlik, a mi válaszunkon, az engedelmességünkön.

Ahogy Kre. 520. körül, a zsoltár megírásának idején a fogságból visszatérő zsidóknak Isten békét hirdetett, engesztelést, így teszi ezt ma is velünk. Ez a béke azonban többet jelent annál, hogy nincs küzdelem, nincs már háború. Ez az a béke, amit csak Isten tud adni. Ez a béke azt jelenti, hogy tudod, Isten a barátod és te az Ő barátja vagy, Ő tesz nagyon, nagyon boldoggá. A sors nem üldöz már tovább. Akik elfogadják a békét az Úr kezéből jobbá, igazzá válnak. Olyanokká lesznek, mint Jézus. Így az Ő békéje lassan betöltheti minden ember szívét és megváltozhat az egész világ.

Mit kívánsz magadnak, a családodnak, barátaidnak? Mit szeretnél a rokonaidnak, mit a városodnak, mit a népednek? Azt, amit Isten szeretne, vagy az oktalanságot?

Aranyosi Ervin: Mai ima
Drága jó Istenem,
segítsd tiszta lelkem.
Kérlek, hogy fohászom
meghallgatást nyerjen.
Engedd, hogy a hitünk,
mint a mag kikeljen,
engedd, hogy a lelkünk
szeretettel teljen.
Engedd színes álmunk
valósággá válni.
A béke madarát
a vállunkra szállni.
Az emberek lelke
tisztuljon meg szépen,
ragyogjon a jóság
az ébredők szívében.
Szeretetet szórjunk
az éhező világra!
Szívünk hangolódjon,
köszönő imára!
Add uram, hogy kapjak
hitet, bátorságot!
Szeretettel teremts
egy boldogabb világot!