Teljes öröm„Mikor együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai vigadozának?”


Jézus visszatéréséről szóló jövendölésében a földi történelem utolsó pillanata, mint a legsötétebb korszak jelenik meg. Egyre több háború, éhség, földrengés, gyűlölet, szenvedés (Máté 24.f.), „mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére következnek” (Luk.21:26).  

S bizony tapasztalhatjuk, hogy az Ősellenség, milyen kifinomult módón irányítja a mi figyelmünket is a földi gondokra, így lopva el reménységünket, megkeserítve, boldogtalanná téve, depresszióba hajszolva, száműzve életünkből az örömöt, a vidámságot, a mosolyt, a nevetést.

Sikerét mi sem bizonyítja jobban, minthogy szétnézve saját soraink között is megannyi komor, megkeseredett arcot találunk. Olyanokat, akik állandóan bűneik felett keseregnek, és elfelejtik, hogy „Krisztus vallása több, mint bűnbocsánat. Krisztus vallása elveszi bűneinket, és helyüket betölti azokkal a jellemvonásokkal, amelyek a Szentlélek ajándékai. Krisztus vallása mennyei világosságot jelent, és örvendezést Istenben;” (E.G.White, Krisztus példázatai 290.o.)

Vannak olyanok is szép számmal, akik szerint „a vidámság ellentmond a keresztényi jellem méltóságának, azonban ez tévedés. A menny maga az öröm.” (E.G.White, Boldog Otthon)

„Krisztus - ha szívünkben lakik - az öröm forrását jelenti. Mindazok, akik Őt befogadják, felfedezik, hogy Isten Igéjének központi témája: az örvendezés.” (E.G.White, Krisztus példázatai 108.o.)

„már ebben az életben is a keresztények a Krisztussal való közösség örömteli részesei; szemlélhetik szeretetének fényét, és élvezhetik állandó jelenlétét. Életünk minden egyes lépése közelebb hozhat Jézushoz, mindinkább megtapasztaljuk szeretetét, és lépésről lépésre megközelíthetjük az örök béke dicső honát.

Azért ne vessük el Istenbe vetett bizalmunkat, hanem legyen bizodalmunk erősebb, mint valaha! "Mindeddig megsegített minket az Úr!" (1Sám 7:12), és megsegít bennünket ezután is mindvégig!” (E.G.White, Jézushoz vezető út 101.o.)

"Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom örüljetek!" (Fil.4:4)