Mustárfa


Közel-Keleten vagyunk. Van ott egy kicsi magocska, ha elültetik, hatalmas fává nő. Ágakat hajt, és a madarak fészket raknak lombja között. Mustármagnak hívják. A magocskában olyan információk, törvényszerűségek vannak elhelyezve, aminek következtében képes hatalmas fává nőni.
Jó példa ez arra a munkára, amit Jézus végez el a szívünkben.
Hallunk valahol egy mondatot, egy keresztény énekből egy dallamfoszlányt, egy igehirdetésből egy gondolatot, és ez a kicsi mag elkezd növekedni, növekedni, míg hatalmas fává lesz. Észre sem vettük, átalakult az életünk.
Talán kedvesebbé, komolyabbá, mélyebben hívővé váltunk. Nem egy valamiféle erőszakos ráhatás következtében, hanem a magocskában rejlő erő hatására. Az isteni kegyelem kicsiben kezdi munkáját az ember szívében. Elhangzik egy szó, bevilágít egy fénysugár a lélekbe, olyan hatás éri, ami új életet sarjaszt. Ki mérheti fel a kegyelem munkájának gyümölcsét? (E.G.White)
„Jézus azt mondta; Mihez hasonló az Isten országa? Mihez hasonlítsam? Hasonló a mustármaghoz, amelyet elővett az ember, és elvetette a kertjében. Az pedig felnövekedett, fává lett, és az égi madarak fészket raktak ágain.” 
Jézus ezzel a példázattal arra utalt, hogy nem kell nagy csinnadratta a munka elindításához. Elég volt egy Luther, egy Húsz János, Prágai Jeromos, Wesley, Miller Vilmos, akik a saját helyükön elkezdték élni, hirdetni a felismert igazságot, és a pici magból hatalmas fa növekedett. Az evangélium bejárta a földet és minden néphez, ágazathoz és nyelvhez eljutott.
Ne aggódj, ha nincs három diplomád, ha nem vagy gazdag, és befolyásos személy. Elég, ha csak egy mustármagnyi ismereted, hited, eszközöd van, és engeded, hogy Isten elvégezze, amit eltervezett. Jézus képes a mi szívünkbe elrejtett mustármagnyi ismeretből, hitből is hatalmas fát növeszteni, de arra is képes, hogy az általunk elvetett mustármagnyi szeretetet, hitet megnövessze, erőt adjon neki, fává növelje.
„Nem kell angyalnyelven szólnod,
nem kell ékes nyelvezet.
Mondd csak el, hogy Üdvözítőnk mindnyájunkért szenvedett.
Ne sajnáld, hogy nem vagy harcos szent Sionnak kőfalán.
Te a béke üzenetét adjad hírül harsonán.
Könyörgéssel támogassad Isten áldott Igéjét.
Te is úgy, mint egykor Áron, tartva Mózes hű kezét:”
Hitünk énekei 295/2-3