Mi a könnyebb?


"Azért pedig, hogy megtudjátok: van hatalma az Emberfiának bűnöket megbocsátani a földön: Neked mondom, - így szólt a bénához, - kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza!"
Lk 5,24

Megbocsátani nem egyszerű dolog, leginkább a bennünket ért sérelem miatt. Mert fáj, hogy megbántottak, hogy csalódnunk kellett. Teljesen természetes az is, hogy csak annak van joga megbocsátani, akit bántottak. Ez az ő privilégiuma, hiszen ő az érintett. Nem szeretjük, ha valaki ilyenkor beleszól a dolgunkba, ha okvetetlenkedik és megmondja, mit kellene tennünk. Persze ott, legbelül tudjuk, hogy végül meg kell tennünk. Nem a másikért, hanem önmagunk miatt is. Mert nem lehet úgy tovább élnünk, hogy kiengesztelhetetlenek maradunk. Erről szól egy csodás ének is, amit bizonyára sokan és régóta ismernek keresztény körökben:

https://www.youtube.com/watch?v=v-fozo2vGGM

A bocsánatot kérő helyzete sem egyszerűbb. Még akkor sem, ha már belátta, hogy rosszul tette, amit tett. Nehéz, mert meg kell alázkodnia, be kell ismernie, hogy hibázott, és a hibáink azt az ideális, rólunk alkotott képet rombolják le, amit olyan sokáig és nehezen építettünk fel. Mégis, ha nem tudjuk megtenni, meg is betegíthet bennünket. Mert nem élhetünk hazugságban. Mint a rosszat tevő kisgyermek, aki boldog, hogy kiderült végre a hibája, még ha büntetés várja is, úgy vágyunk mi is a lelki békességünkre. Ha nem jön el ez a pillanat, akkor megbomlik a belső egyensúly, még az elme is megbomolhat. És ha beteg a lélek, beteggé válik a test is.

Az evangéliumi történetben a béna addig fojtotta el érzéseit, míg végül azok teljesen megbénították. Bűnei letaglózták, tönkretették, már semmit sem volt képes megtenni önmagáért. Amikor barátai segítségével Jézus elé jutott nem csupán a fizikai gyógyulásra vágyott. Szerette volna újra átérezni azt a szabadságot, amit egyedül csak a lélek tisztasága adhat. Egy meggyötört, bűnei által gúzsba kötözött ember jelent meg Jézus előtt, és Ő tudta mit kell tennie. Megadta neki azt, amire leginkább vágyott: Megbocsátotta elkövetett bűneit. Természetesen ez sokaknak nem tetszett, vitatták Jézus jogát. Ezért Ő még tovább ment, teljesen helyreállította annak életét. Mert mi a könnyebb...?

Bizony így van ez. A megbocsátás csak az első lépés, a helyreállítás csak azután jön. Újra hinnünk kell magunkban! Újra talpra kell állnunk, és folytatnunk kell az életünket! Mindehhez külső segítség kell, Isten megbocsátó, bűnvallásra késztető, tiszta, elfogadó szeretete.