Méltó a Bárány

„...és új éneket énekeltek ekképpen: „Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből;
Nagyon szép az a jelenet, ami ma reggel elénk tárul e reggeli szöveg által. János látja előre azokat az eseményeket, amelyek összefüggésben vannak az emberiség sorsával, vagyis a tieddel és az enyémmel is. Nem mehetünk el kellő figyelem, és alázat nélkül a Jelenések könyve mellett. Ma egy olyan képet vetít elénk a szöveg, amikor a Bárány átveszi a hétpecsétes könyvet.

Ma is használjuk ezt a kifejezést, ha valami bizalmasat osztunk meg valakivel: hétpecsétes titok. A pecsétek jelzik a könyvnek a sértetlenségét, így megakadályozza mindazt, hogy illetéktelen kezekbe kerüljön. Amíg a pecsétek sértetlenek addig tudhatjuk, hogy senki olyan nem olvasott bele, akinek tilos volt. Éppen ezért szomorodik el János és sír, mert nincs ember, teremtmény, aki alkalmas volna arra, hogy betekintést nyerjen a könyv tartalmába. Ekkor oda lép a huszonnégy vén közül az egyik és megvigasztalja, hogy nem teljesen reménytelen a helyzet, mert az Ószövetség által megígért megváltó győzött és elvégzi a megoldhatatlannak látszó feladatot.
Hogy mi van a könyvben? Péter apostol ezt írja róla, hogy még az angyalok is vágyakoznak beletekinteni (1Péter 1,12b).

Az események után János leírja, hogy mit hallott még. Hallotta, ahogyan sok ezer angyal dicsőséget tesz a megváltó Messiásnak, és így szóltak hatalmas hangon: Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás!” (Jelenések könyve 5,12)


Jézus Krisztus, aki mindenkit megváltott saját életével a bűntől, Sátán fogságából, személyválogatás nélkül. Miközben a világunk egyre inkább abba az irányba halad, hogy külön válasszunk magunkat másoktól, Jézus pont az ellenkezőjét teszi a megváltás során, egységet teremet minden nemzet között önmagán keresztül.