Hazafelé tartunk!


„A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által.”


„Mikor a hétről hétre történő szerencsétlenségekről hallok, azt kérdem magamtól: Mindez mit jelent? A rémes csapások egymást érik. Gyakran hallunk földrengésekről, szélvészekről, a tűz és árvíz pusztításairól, súlyos élet- és anyagi veszteségekről!

A világtörténelem záróeseményeinek idején élünk. A jövendölések gyors egymásutánban teljesednek be. A próbaidő órái sebesen peregnek. Nincs vesztegetni való időnk, egyetlen perc se! Ne találjanak őrhelyükön alva. Senki se mondja szívében, vagy tetteivel: „Halogatja Urunk az ő eljövetelét.”

Az Úr hamarosan eljön. Álljunk tehát készen, hogy nyugodt szívvel várhassuk Őt. Tökéljük el, hogy megteszünk minden tőlünk telhetőt a világosság terjesztéséért. Ne csüggedezzünk, hanem legyünk derűsek, tartsuk mindig Jézust a szemünk előtt, mert hamarosan eljön, s nekünk készen kell várnunk megjelenését.

Mily dicső lesz megpillantani Őt, s mint megváltottai fogadni üdvözlését! Régóta várunk, reménységünk mégse halványuljon el!

Hangosan kiáltanom kell: Hazafelé tartunk! Közeledünk az időhöz, amikor Krisztus eljön hatalommal és nagy dicsőséggel, hogy örök otthonukba vigye megváltottait.” (E.G.White: Bizonyságtétel 8.kötet 252-253.o.)

Mióta E.G.White e sorokat papírra vetette két világégésben is részünk volt, és a gyűlölet, a kegyetlenkedés azóta sem szűnt meg, hanem egyre nagyobb méreteket ölt. Mit tehetünk azért, hogy szívünket ebben a helyzetben ne félelem és rettegés töltse el a jövőt illetően?

Ahogy olvastuk; feladatunk nem a borzalmak számolgatása, elemzése. Ezek jelek, melyek azt üzenik; nemsokára hazaérünk. Pál kívánsága, hogy hívőként öröm és békesség jellemezze életünket. Ez az öröm és békesség, amit a világ nem adhat, Jézus visszatérésének reménységéből fakad.

Gondolkodj el azon, milyen lesz ez a találkozás, milyen lesz a hazaérkezés!