Bölcsesség és Isten


„A bölcsesség honnan jő tehát, és hol van helye az értelemnek? Isten tudja annak útját, ő ismeri annak helyét.”Csak a fejünket kapkodjuk, olyan őrült tempóban fejlődik a technika; okos telefon, okos óra, okos TV, okos autó, okos ház, okos ruha, okos fogkefe, okos szemetes, okos hőmérő, és ki tudja naponta mennyi eszköz válik okossá, miközben mi emberek egyre butábbak leszünk.

De kit nevezhetünk egyáltalán okosnak, sőt bölcsnek? Aki a legtöbb információt birtokolja? Vagy aki tudja, honnan szerezheti meg a számára szükséges információt?

Emberileg nézve mindkét szempont nagyon kívánatos, viszont a Biblia tanítása szerint, a tudásnak értékét, annak helyes használata adja. Jézus is csak azt nevezi bölcs embernek, aki „hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat” (Máté 7:24)

Azokat pedig, még ha eredeti nyelven mondják is el a legnemesebb bibliai tanításokat, de nem gyakorolják azokat (Máté 7:26) a bolondhoz hasonlítja, mert feleslegesen birtokolják az információt.

A Biblia szerinti bölcsesség túlmutat a földi életben való boldoguláson, sőt aki csupán a múlandóval tervez „nyomorultabb minden embernél” (1Kor.15:19)

Az Isten megismerése, szeretete, tisztelete ez a bölcsesség kezdete (Péld.9:10); az értelem pedig „a gonosztól való eltávozás.” (Jób 28:28)

Kérjük Teremtőnket, hogy ajándékozzon meg bennünket is olyan Őrá hallgató, értő, engedelmes szívvel, mint Salamont, és segítsen nemcsak tudni, hanem gyakorolni, megélni mindazt, „ami neki jó, kedves és tökéletes akarata.” (Róm.12:2), hogy lehessünk az Ő okos eszközei ebben a bolond világban.