A Te számodra kicsoda Jézus?

Egyszer neked is színt kell vallanod. Kicsoda számodra Krisztus? Egy jó ember? Olyan, aki soha nem vétkezett? Kinek tartod Őt? Jézusról azt mondták, olyan, mint Illés. Vagy mint Keresztelő János.


„És ti kinek mondtok engem? – kérdezte. Péter így felelt: Az Isten Krisztusának!”
És Te kinek mondod Őt?

Az alábbi gyönyörű vers közelebb hozza hozzád Őt, a világ Megváltóját, a te Megváltódat

Kié vagyok?

Egy bús, sötét, borongós éjjelen,
Mikor elfogott a bús félelem,
Szorongó szívvel ekképp kérdezem:
Kié vagyok s kié az életem,
Ki vigyáz rám sötét éjeken?
Ki oldja meg minden nehéz gondom,
Kié vagyok s kié a sorsom?
Ki harcol velem, ha küzdenem kell,
Ki az, ki kérdéseimre megfelel?
Ki vigasztal meg, hogyha könnyezem?
Kié vagyok, s kié az életem?

E sötét, bús, borongós éjszakán,
Krisztust látom vérzőn a Golgotán,
Mozdul az ajka és így szól hozzám:
Hát nem tudod, hogy kié a sorsod?
Ki oldja meg bánatod és gondod?
Ki emel fel, hogyha elesel?
Ha mindenki bánt, védőn átölel?
Ki az, ki mindig csak a jóra int,
Ha vétkezel, megbocsát megint?
Ha bűnös vagy, akkor is szeret?

– Reám bízd, add nekem életed!
Ki vigyázott rád s mindig hordozott,
Nem tudod, kié vagy, még nem tudod?
Nézz fel énreám, érted vérzem én,
Nézz fel reám, fordítsd arcod felém!
Ha leszáll az est és pirkad a hajnal,
Én vigyázok rád éjjel és nappal.
Én óvlak téged zord, bús éjeken,
Hogy te boldog légy, od'adtam életem.
Letörlöm szemedről a könnyeket,
Add nékem sorsod, add hát életed!

A sötét éjjel földerül a fény,
Szívemben ott él a boldog remény,
Mikor az édes szavak hangzanak:
„Enyém vagy, enyém! Megváltottalak!"

Roóz Magda
http://adventista.hu/bibliatanulmanyok/2008-1/ch80.php