Öröm - mert jön az Úr!

Vannak igehelyek, amik csak úgy kisajátítódtak, és arra gondolhatsz, hogy az CSAK arra az egyetlen eseményre, helyre, alkalomra vonatkoztak. Ma reggel is egy ilyennel találkozhatsz. Mire gondolsz először, ha ezt az igeverset olvasod?
„És az angyal így szólt; Ne féljetek, mert íme, nagy örömöt hirdetek nektek, amely minden nép öröme lesz!” 
Lukács 2:10.
Na, ugye, megmondtam! Jézus születésére gondoltál, amikor az angyal megjelent a pásztoroknak, és a fenti szózat hangzott el.
Szerinted mit csináltak azok a pásztorok ott a mezőn? Igen. Beterelték nyájukat a karámba, és a csillagos ég alatt a próféciákról beszélgettek.
Így olvashatsz erről a Jézus élete című könyvben: Azokon a mezőkön, amelyeken a gyermek Dávid legeltette nyáját, még mindig őrködtek pásztorok az éjszakában. Csendes óráikban a megígért Messiásról beszélgettek, és imádkoztak, hogy jöjjön el a Király Dávid trónjára…
Azután már nem lehetett tovább rejtegetni a dicsőséget és az örömöt. Az egész mező felragyogott Isten seregének fényességétől. A föld elcsendesült, a menny pedig lehajolt, hogy hallja az éneket:  "Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jóakarat!" (Lukács 2:14).   
Ó, bár meghallaná ma az emberiség ezt az éneket! Amit akkor az angyal meghirdetett. Az akkor felcsendült ének száll egyre hangosabban, egyre messzebb az idők végezetéig, és visszhangzik a föld végső határáig. Amikor az Igazság Napja felragyog és gyógyulás lesz szárnyai alatt, nagy sokaság harsogja majd ezt az éneket. Olyan lesz, mint sok víznek a zúgása, amikor mondják: "Alleluja! Mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható!" (Jel 19:6).” (Jézus élete)
És most kérlek, hagyd egy kicsit a pásztorokat. Ez az esemény hamarosan megismétlődik. Csendes estéden, vagy magányos hajnalon, amikor a próféciákat kutatod, az írásokat tanulmányozod, és arra gondolsz, hamarosan eljön Jézus, és találkozni fogsz vele – akkor ott egyszer csak egy hangot hallasz! Egy szózatot. Igen! Eljött az Úr, ami Istenünk, akit úgy vártunk! Aki megtart minket! Örüljünk és örvendezzünk szabadításában. Nézz fel! Minden szem meglátja Őt, még azok is, akik átszegezték!
Nem tudom pontosan, milyen szavakat fogsz hallani, de ahogy ott a pásztoroknak 2000 évvel ezelőtt dicsőséges angyalok hozták a hírt, ugyanúgy nemsokára te is találkozni fogsz ezekkel a hírvivőkkel.
Jézus jön hamar! És ez az egész földkerekségnek a megváltást, gyermekeinek pedig az örök életet hozza el.
Halleluja! Dicsőség néki!