Ima Istenhez

„Ó, Istenem! Ne távozz el tőlem! Istenem! Siess segítségemre!” 
Zsoltárok 71:12.

Ma reggel két imádkozva elmondható éneket írtam le számodra. Engedd, hogy szavai, megérintsék lelkedet.

Isten után szomjazom! 

Ne kutassad szenvedésem, Ne kérdezd, hogy mi bajom, 
Istenemhez vágyik szívem, Őutána szomjazom.
Adhatjátok e világnak Minden kincsét énnekem,
Isten nélkül nem lesz boldog Soha az én életem.

Ó, mikor lesz az a boldog, Üdvöt nyújtó, drága nap,
Amikor majd szemmel látom Alkotómat, Uramat.
S mentve minden gyarlóságtól Benne élek, üdvösen
És magasztos üdvköréből Nem ragad el semmisem.

Ez a vágyam nemsokára Teljesül majd, jól tudom,
Aki ezt a vágyat adta, Enyhet is ad gazdagon.
Édes béke váltja majd fel Földi létem napjait
S ez a szomjas puszta egykor Édenkertté változik.
A Bárány Dicsérete, 17. ének.


---

Ó, ne menj előlem Jézus

Ó, ne hagyj magamra Jézus! Halld, kiált szívem!
Hogyha másnak adsz kegyelmet, előlem se menj!
Jézus! Jézus! Halld, kiált szívem!
Hogyha másnak adsz kegyelmet, előlem se menj!

Kegytrónodról adj nyugalmat! És békét nekem.
Lásd, itt állok bűnbánóan. Vigasztald szívem!
Jézus! Jézus! Halld, kiált szívem!
Hogyha másnak adsz kegyelmet, előlem se menj!

Te vagy a vigasz forrása. Bűnösök üdve.
Légy szívemnek nyugodalma. És legjobb része!
Jézus! Jézus! Halld, kiált szívem!
Hogyha másnak adsz kegyelmet, előlem se menj!