Tanács 2018-ra


"A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk. Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irígykedők."

Gal 5,24-26

Ha keresztény vagy, akkor Krisztusé vagy. Másnak nincs joga, hatalma feletted, nem határozhatja meg lényed értékét, de tetteidet, cselekedeteidet sem. Mivel Krisztus megszabadított minden bűntől és elkövetett vétkeid átkától, már szabad vagy. Teljes, boldog életet élhetsz úgy, hogy ne kelljen szégyenkezned, ne kelljen félned többé semmitől sem. Megélheted a teljes szabadságot, amit Isten ad neked. Szabad vagy a jóra!

Ha mindez igaz rád, akkor Pál szerint a következőket tanácsolhatom az újévre:

1. Élj továbbra is közösségben a Szentlélekkel!
Az új életed, a keresztény életed a Szentlélek által jött létre. Ő keresett meg, Ő vezetett a hit felé. Az Ő hangja buzdított mindig is a jóra. Hát, hallgass mindig Rá! Viselkedésedet alakítsd az Ő vezetése szerint!

2. Ne a sikert, ne az üres dicsőséget keresd, hanem a valódi értékeket!
Tudjuk, tapasztaltuk, hogy az emberek sokszor hiúk. Mivel kevés megbecsüléshez jutunk hozzá az életben, hajlamosak vagyunk elhinni, hogyha sikeresek, gazdagok lennénk, több elismerésben lenne részünk. A Názáreti Jézus minden elismerést és minden dicsőséget megérdemel, de Ő mégsem vágyott arra, amit ez a világ nyújthatott volna Neki. Amikor királlyá akarták tenni, Ő kitért előle. Gazdagság, hatalom nem csábította. Számára értékesebb volt az emberek valódi jóléte. Ezért élt és ezért tett meg mindent, hogy másokat segítsen. Jutalmát a hálás mosolyokban, a baráti szeretetben, apostolai ragaszkodásában találta meg.

3. Ne ingerelj másokat, légy igaz barát!
Az előbbiekből következik, hogy ne provokáljunk másokat! Önmagadat ne mások ellenében, hanem másokért határozd meg! Aki ingerli, aki provokálja a másikat, az valójában párbajra hívja, mert valamilyen módon - lehetőleg neki kedvező terepen - le akarja győzni. Így akarja megmutatni a világnak, hogy ő valaki. Bár a farizeusok, a papok szinte valamennyien riválist láttak Krisztusban, Ő mégsem volt az. Soha nem szított velük konfliktust. Dorgálásait is csak mindannyiuk érdekében mondta el akkor, amikor már nem volt más módja annak, hogy a helyes út felé terelje őket.

4. Ne légy irigy, örülj annak, ami a tiéd!
Az elégedetlen ember válik mindig iriggyé azért, mert neki mindig több kell. Mások életében csak a jót látja, de sohasem látja a küzdelmet, amit a másik azért folytatott, hogy azt elnyerje. Saját életét küzdelmesnek, míg másokét könnyűnek látja. Számára az élet igazságtalan és így Isten is az. Lehetünk bár szegények vagy gazdagok, egyaránt beleeshetünk a féltékenységnek ebbe a csapdájába. Ez azonban megakadályoz bennünket abban, hogy valódi, értékes kapcsolatokat alakítsunk ki másokkal. Ha ezen az úton jársz, nem lesznek barátaid és magányos maradsz. Szeretnél barátokat az újévben? Szeretnéd, ha mások szeretnének, tisztelnének és megbecsülnének téged? Hát, akkor ne irigykedj rájuk, hanem légy önzetlen, igaz barát! Jézus megelégedésre tanította követőit. Arra, hogy lássák meg életükben azt, amit már elértek és becsüljék meg, mert csak így növekedhetnek tovább jellemük tisztaságában.

Istentől áldott boldog újévet kívánok minden kedves olvasónak!
B.Ú.É.K! Bízd Újra Életed Krisztusra!