Kegyelemből, hit által

"Hiszen kegyelemből üdvözültetek a hit által, s ez nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka. Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se dicsekedhessék." 
Efézusi levél 2.8-9 

Szeretsz ajándékot kapni? Mit gondolsz arról az emberről, aki azt mondja, hogy örül az ajándéknak, de nem bontja ki? Vagy arról, aki ajándékot kapott, de nem hiszi el, hogy az az övé? Vagy arról, aki nem fogadja el az ajándékot, arra hivatkozva, hogy nem dolgozott meg érte, ezért nem jár az neki? 

Az üdvösség ajándék. Nem olcsó, mert az ára megfizethetetlenül nagy volt. Mégis ajándékba kapod Istentől, mivel szeret téged. Egyetlen ember sincs, aki saját cselekedete alapján elnyerhette volna, mégis bárki elnyerheti, aki hittel megragadja.

Isten az üdvösség ajándékát Krisztusban adta nekünk, azaz Őt magát adta ajándékba.  Őbenne van az élet, így nyertük el vele együtt az élet ajándékát.

Szeretsz ajándékot kapni? Elfogadod az élet ajándékát? Mit kezdesz vele?

Legyen áldott a napod!